Bledy wychowawcze rodziców uczniów klas 1-3 (na przykładzie badan przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w XXX)


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Analiza literatury dotyczacej wychowania

1.1. Podstawowe pojecia ………7
1.1.1. Rodzina ………7
1.1.2. Relacje rodzinne ………9
1.1.3. Metoda wychowawcza ………12
1.2. Funkcja rodziny ………14
1.2.1. Przemiany demograficzne w rozwoju rodziny ………15
1.2.2. Funkcje i kierunki przemiany w rodzinie ………17
1.2.3. Przemiany kulturowe, a wychowanie……… 20
1.3. Style i metody wychowywania ………22
1.3.1. Style wychowania ………22
1.3.2. Metody wychowania ………23
1.4. Relacje w rodzinie ………29
1.4.1. Relacje interpersonalne w rodzinie ………29
1.4.2. Postawy rodzicielskie ………32


Rozdzial 2.
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

2.1. Uzasadnienie wyboru tematu ………36
2.2. Cel i przedmiot badan ………37
2.3. Problemy i hipotezy badawcze ………39
2.4. Metody, techniki i narzedzia badan ………41
2.5. Zmienne i wskazniki……… 51
2.6. Teren badan i badana populacja……… 53
2.7. Organizacja i przebieg badan ………57


Rozdzial 3.
Analiza wyników przeprowadzonych badan

3.1. Bledy popelniane przez rodziców ………58
3.2. Style wychowywania dzieci przez ankietowanych rodziców……… 64
3.3. Egzekwowanie posluszenstwa u dzieci ………66
3.4. Skutecznosc podejmowanych metod wychowawczych……… 69


Podsumowanie ………71
Bibliografia ………75
Spis tabel i rysunków ………77
Zalacznik ………78


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>