Budowa biznes planu na przykładzie Fabryki MebliWstęp………….3

Rozdzial I
Prezentacja Fabryki Mebli XYZ S.A.

1.1. Historia firmy………….5
1.2. Przedmiot działalnosci………….5

Rozdzial II
Zalozenia strategiczne.

2.1. Analiza strategiczna SWOT………….9
2.2. Strategiczna pozycja firmy………….10
2.3. Misja przedsiębiorstwa………….15
2.4. Cele dlugoterminowe………….16

Rozdzial III
Plan techniczny.

3.1. Wyrób i proces produkcji………….19
3.2. Program produkcji – zdolnosci produkcyjne………….20

Rozdzial IV
Plan marketingowy.

4.1. Produkt………….26
4.2. Cena………….40
4.3. Dystrybucja………….47
4.4. Promocja………….66

Rozdzial V
Plan organizacyjny.

5.1. Zasoby ludzkie………….84
5.2. Struktura organizacyjna………….87
5.3. Analiza kosztów pracy………….87

Rozdzial VI
Plan finansowy.

6.1. Rachunek wyników………….92
6.2. Bilans………….93
6.3. Przeplywy pieniezne………….94
6.4. Analizy wskaznikowe………….96

Zakończenie………….99
Bibliografia………….101
Spis rysunków………….103
Spis tabel………….104


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>