Budowa i sprawność fizyczna 13 letnich chłopców w gimnazjum nr XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp

Rozdział I.
Metodologia pisania pracy

1.1 Uzasadnienie tematu, analizy literatury przedmiotu i bazy źródłowej.
1.2 Metody i narzędzia badawcze.
1.3 Układ i konstrukcja pracy.
1.4 Cele.

Rozdział II.
Wyniki badań morfologicznych

2.1 Masa ciała
2.2 Wysokość ciała
2.3 Wskaźnik BMI

Rozdział III.
Wyniki badań cech motorycznych – Test Coopera, EUROFIT

3.1 Wytrzymałość -Test Coopera
3.2 Pomiary cech motorycznych – EUROFIT
3.2.1 Równowaga
3.2.2 Szybkość
3.2.3 Gibkość
3.2.4 Moc
3.2.5 Siła
a) siła statyczna
b) siła tułowia
c) siła funkcjonalna
3.2.6 Zwinność

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Aneks
Streszczenie


Oceń