Budżet gminy narzędziem budowy strategii na podstawie gminy XYZ w latach 2003-2006. 4.34/5 (58)


1. Wprowadzenie…………2
2. Cel i zakres pracy
3. Materialy zródlowe i metody badan

Rozdzial I.
Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego…………7

1.1 Pojecie i rola samorządu terytorialnego
1.2 Gmina miejscowa wspólnota samorzadowa
1.3 Zadania i zakres działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego
1.4 Sprawozdanie nadzoru nad dzialalnoscia gminy

Rozdzial II.
Budżet gminy rocznym planem gospodarki finansowej…………28

2.1 Pojecie budżetu i procesu budżetowego
2.2 Wlasciwosci budżetu gminy
2.3 Przebieg uchwalania budżetu gminy
2.4 Realizacja budżetu gminy
2.5 Sprawowanie i nadzorowanie gospodarki finansowej gminy
2.6 Odpowiedzialnosc za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdzial III.
Gospodarka finansowa gminy…………67

3.1 Dochody wlasne
3.1.1 Dochody podatkowe
3.1.2 Dochody z oplat
3.1.3 Dochody z podatków dochodowych
3.1.4 Dochody z majatku gminy
3.2 Dotacje
3.3 Subwencje
3.4 Wydatki gminy

Rozdzial IV.
Analiza dochodów Gminy XYZ w latach 2003-2006…………83

4.1 Ogólna charakterystyka Gminy XYZ
4.2 Źródła dochodów Gminy XYZ
4.3 Kształtowanie się podatków w Gminie XYZ na przestrzenia lat 2003-2006
4.4 Dotacje i subwencje Gminy XYZ
4.5 Poziom dochodów Gminy XYZ w latach 2003-2006

Rozdzial V.
Analiza wydatków gminy XYZ na przestrzeni lat 2003-2006…………93

5.1 Poziom i struktura wydatków budżetowych Gminy XYZ w okresie 2003-2006
5.2 Inwestycje zrealizowane w Gminie XYZ w latach 2003-2006
5.3 Wykonanie budżetu Gminy XYZ na przestrzeni lat 2003-2006

Podsumowanie i wnioski koncowe…………114
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Oceń