Budżet gminy samorządowej w Polsce.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Definicja samorządu lokalnego oraz jego funkcje

1.1. Zadania wlasne i zlecone………..6
2. Organy gminy………..9
1.2.1. Urzad gminy………..9
1.2.2. Rada gminy………..10
1.2.3. Organ wykonawczy………..12

Rozdzial II.
Budżet podstawowej jednostki samorządu terytorialnego

2.1. Sporzadzenie i wykonanie budżetu………..15
2.2. Klasyfikacja dochodów i wydatków………..24
2.3. Kontrola i nadzór nad dzialalnoscia finansowa………..27

Rozdzial III.
Źródła dochodów w gminie

3.1. Charakterystyka dochodów………..34
3.2. Podatki i oplaty………..34
3.3. Dochody wlasne………..42
3.4. Dotacje i subwencje………..43
3.5 Udział w podatkach panstwowych oraz dochody z Unii Europejskiej………..45

Rozdzial IV.
Wydatki budżetu lokalnego

4.1. Charakterystyka wydatków………..48
4.2. Wydatki na zadania wlasne zlecone………..48
4.3. Wydatki zwiazane z zadaniami biezacymi i inwestycjami………..49

Podsumowanie………..51
Zakończenie………..52
Bibliografia………..53


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>