Budżet gminy XYZ jako instrument rozwoju lokalnego.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Istota i charakterystyka finansów publicznych.

1. Finanse publiczne………6
2. Pojecie budżetu i jego istota………8
3. Finanse samorządu terytorialnego………10
3.1. Finanse województwa………13
3.2. Finanse powiatu………17
3.3. Finanse gminy………21
4. Budżet gminy………28


Rozdzial II.
Charakterystyka i organizacja gminy XYZ.

1. Polozenie geograficzne i administracyjne………33
2. Warunki przyrodnicze………34
2.1. Klimat………34
2.2. Gleby………35
2.3. Wody………36
2.4. Surowce mineralne………37
3. Historia i terazniejszosc………37
4. Ludnosc………39
5. Rolnictwo i gospodarka………41
6. Infrastruktura spoleczna i techniczna………45
7. Władze gminy XYZ………46
8. Organizacja Urzędu Gminy XYZ………47


Rozdzial III.
Gospodarka finansowa a cele rozwojowe gminy XYZ.

1. Uchwaly budżetowe………50
2. Dochody………54
3. Wydatki………56
4. Perspektywy i kierunki rozwoju gminy XYZ………62
5. Analiza SWOT………65
5.1. Mocne i slabe strony………66
5.2. Szanse rozwoju gminy………67
5.3. Zagrozenia rozwoju………68
6. Działania inwestycyjne………69


Zakończenie………73
Streszczenie w jezyku polskim………75
Streszczenie w jezyku angielskim………76
Slowa kluczowe w jezyku polskim………77
Slowa kluczowe w jezyku angielskim………78
Bibliografia………79
Spis tabel i rysunków………81


Uwaga w pracy nie ma przypisów !


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>