Budżet jako plan działalności finansowej państwa.Wstęp …………3

Rozdzial I
Budżet Panstwa

1.1. Pojecie budżetu państwa …………5
1.1.1. Definicja budżetu państwa …………5
1.2. Zasady budżetu państwa …………7
1.1. 2. Funkcje budżetu państwa …………9
1.2. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej …………12
1.3. Procedura budżetowa…………. 13
1.3.1. Opracowanie projektu budżetu państwa …………13
1.3.2. Uchwalenie budżetu państwa …………14
1.3.3. Wykonanie budżetu państwa………… 16
1.3.4. Kontrola budżetu państwa………… 22
1.3.5. Polityka budżetowa – cele społeczne……….24

Rozdzial II
Dochody budżetu państwa

2.1. Przyczyny gromadzenia dochodów budżetu państwa …………27
2.2. Rodzaje dochodów budżetu państwa………… 29
2.2.1. Podatki …………29
2.2.5. Dochody niepodatkowe………… 38
2.3. Dochody budżetu państwa w latach 2008 i 2009 …………39
2.3.1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2009r……….. 41
2.3.2. Dochody budżetu państwa w 2010 r…………42

Rozdzial III
Wydatki budżetu państwa

3.1. Istota wydatków budżetu państwa………… 44
3.2. Klasyfikacja wydatków budżetu państwa …………45
3.3. Wydatki budżetu państwa w latach 2008 i 2009………… 48

Rozdzial IV
Projekt budżetu państwa na rok 2011


Zakończenie …………56
Literatura …………59
Akty Prawne …………60
Strony internetowe 60
Spis tabel …………61
Spis rysunków ………… 62
Spis wykresów………… 63


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>