Budżet lokalny na przykładzie miasta XYZ. 4.33/5 (43)


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia budżetu.

1.1. Rys historyczny budżetu………. 7
1.2. Definicja budżetu ……….11
1.3. Opracowywanie i wykonanie budżetu………. 17
1.4. Struktura dochodów i wydatków………. 22

Rozdzial II.
XYZ w ujęciu gospodarczym.

2.1. Ogólna charakterystyka miasta XYZ………. 27
2.2. Uwarunkowania gospodarcze ……….29
2.3. Struktura mienia komunalnego ……….37
2.4. Dynamika gospodarcza miasta ……….42

Rozdzial III.
Charakterystyka budżetu miasta XYZ w latach 2000-2005.

3.1. Źródła dochodów w latach 2000-2005………. 48
3.2. Źródła wydatków w latach 2000-2005………. 61
3.3. Inwestycje a budżet………. 73
3.4. Gospodarka pozabudżetowa ……….83

Zakończenie………. 92
Literatura………. 94
Spis tabel i rysunków ……….96

Oceń