Budownictwo i Architektura

Niezawodnosc modeli obiektów technicznych


Wprowadzenie………2

Cel i zakres pracy………5

Rozdzial 1.
Ogólna postac niezawodnosciowego modelu obiektu
technicznego………8

Rozdzial 2.
Zasady budowy szczególowych postaci niezawodnosciowych
modeli obiektów technicznych………124.1. Przebieg procesu modelowania………12
4.2. Zasady budowy modelu nominalnego………14
4.3. Zasady budowy modelu matematycznego………23


Rozdzial 3.
Metody badan niezawodnosciowych modeli obiektów
technicznych………45

...

więcej

Utrzymanie sprawnosci jakosciowej maszyn dla budownictwa.


Wstęp

Rozdzial 1.
Znaczenie maszyn budowlanych we wspólczesnym swiecie

1.1. Rola jednostek badawczo – rozwojowych w rozwoju krajowego przemyslu maszyn budowlanych
1.2. Standaryzacja w przemysle maszyn budowlanych
1.3. Zasady kwalifikacji maszyn i urzadzen dla budownictwa w Polsce
1.4. Zasady oceny zgodnosci i douszczania do obrotu maszyn i urzadzen budowlanych w UE
1.5. TPM – Kompleksowe Produktywne Utrzymanie Maszyn
1.5.1. Zarządzanie utrzymaniem maszyn
1.5.2. Zapobiegawcze utrzymanie maszyn
1.5.3. Obsługa korekcyjna
1.5.4. Podstawowa koncepcja Kompleksowego Produktywnego Utrzymania Maszyn – TPM
1.6. Zasady zapewnienia sprawnosci maszyn i urzadzen dla budownictwa
1.6.1...

więcej

Realizacja procesów inwestycyjno-budowlanych w systemie Project Management

Wstęp………..2

Rozdzial 1.
Projekt………..2

1.1. Cykl zycia projektu
1.2. Zarządzanie projektami (Project Management)
1.3. Od zarządzania projektami do zarządzania przez projekty
1.4. Procesy zarządzania projektami
1.5. Omówienie procesów zarządzania projektami

Rozdzial 2.
Project Manager na przykładzie sektora inwestycyjno-budowlanego………..14

2.1. Istota formuly PM w sektorze budowlanym
2.2. Podstawowe zadania kierownika przedsiewziecia inwestycyjnego (Project Manager)
2.3. Dzis i jutro formuly PM w polskim sektorze budowlanym
2.3.1...

więcej

Docieplanie budynków metoda lekka mokra


Wstęp………3

Rozdzial I.
Docieplanie budynków metoda lekka, mokra – zasady ogólne………4

1. Wspólczynnik przenikania ciepla k – wskazniksezonowego
zapotrzebowania na cieplo e………4
2. Podstawowe zasady termorenowacji………9
3. Podstawowe zasady projektowania docieplen ………10
4. Wazniejsze materialy do izolacji cieplnej budynku………12


Rozdzial II.
Warunki techniczne wykonania robót………18

1. Zasady ogólne………18
2. Przygotowanie podloza do prac dociepleniowych………22


Rozdzial III.
Szczególowy opis metody docieplania………26

Rozdzial IV
. Tynki wspólczesne………40

Rozdzial V.
Wskazniki zuzycia materialów………45

Rozdzial VI.
Wykonczenie systemu za pomoca plytek ceramicznych………46


Zakończenie………49
Spis rysunkó...

więcej

Projektowanie i wymiarowanie stropów drewnianych


1. Wstęp

1.1. Od jaskin do budowania
1.2. Czlowiek i architektura
1.3. Rola architektury


2. Stosowane materialy do wznoszenia budowli

2.1. Kamien naturalny
2.2. Drewno
2.3. Ceramika budowlana
2.4. Stal
2.5. Beton
2.6. Zelbet


3. Zastosowanie drewna w budownictwie

3.1. Budowa drewna
3.2. Rodzaje drewna uzywanego w budownictwie
3.3. Wlasciwosci techniczne drewna
3.3.1. Sklad chemiczny
3.3.2. Wlasciwosci fizyczne
3.3.3 Wlasciwosci mechaniczne
3.4. Cechy drewna
3.5. Zastosowanie konstrukcji drewnianych
3.6. Ochrona drewna


4. Rodzaje stropów

4.1. Charakterystyka ogólna
4.2 Podzial stropów


5. Stropy drewniane i ich wykonawstwo

5.1. Wiadomosci ogólne
5...

więcej

Skurcz i pecznienie materialów budowlanych


Wstęp..
………3

Rozdzial I.
Podzial i wlasciwosci materialów budowlanych…….4

1. Podzial materialów
budowlanych…….4
2. Wlasciwosci materialów
budowlanych…….5


Rozdzial II.
Skurcz i pecznienie materialów budowlanych…….8

1. Wiadomosci ogólne………
9
2. Skurcz i pecznienie..
………10


Rozdzial III.
Skurcz i pecznienie drewna..
………13

1. Wiadomosci ogólne o
drewnie…….13
2. Skurcz
drewna..
………15
3. Pecznienie
drewna..
………16


Rozdzial IV.
Skurcz i pecznienie betonu..
………17

1. Skurcz i pecznienie
betonu…….17
2. Skurcz
pianobetonu..
………27
3. Dylatacje konstrukcji podlóg betonowych..
………27


Rozdzial V.
Skurcz
ceramiki…….33

1. Wiadomosci ogólne..
………33
2. Podzial wyrobów
ceramicznych…….33
3...

więcej

Roboty zagospodarowania placu budowy pod budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z kosztorysem robót.

Wstęp………3

Wiadomosci ogólne………4

Rozdzial 1
Zagospodarowanie placu budowy………6

1.Ogrodzenie………6
2.Odwodnienie terenu………11
3.Tymczasowe drogi dojazdowe………12
4.Drogi i przejscia dla pieszych………16
5.Place skladowe i magazyny………17
6.Budynki administracyjno-socjalne………22
7.Doprowadzenie wody………24
8.Instalacje elektryczne………25
9.Instalacje gazowe………27
10.Urzadzenia produkcyjne………27
11.BHP i bezpieczenstwo przeciwpozarowe na budowie………29


Wnioski………31
Opis techniczny placu budowy………32
Aneks – Kosztorys………34
Bibliografia………48

więcej

Sufity podwieszane i ich rodzaje


Wstęp………..3

Rozdzial I
Historia architektury sklepien na przelomie
wieków………4

Rozdzial II
Sufit jako czesc skladowa stropu……..15

Rozdzial III
Sufity i ich rodzaje oraz technologie wykonania……..18

1. Co to sa sufity podwieszone i kiedy się je stosuje?……..18
2. Rodzaje sufitów podwieszonych……..19
3. Wymagania uzytkowe stawiane sufitom podwieszonym……..19
4. Wykonanie pólfabrykatów do sufitów podwieszonych……..24
5. Lekkie sufity podwieszone i okladziny sufitowe……..26
6. Przygotowanie obiektów budowlanych do zamontowania lekkich sufitów podwieszonych……..37
7. Zasady transportu i skladowania elementów sufitów podwieszonych………..38
8...

więcej

Strop plytowy zelbetonowy. Wymiarowanie i wykonawstwo.


Wstęp…….3

1.1. Zastosowanie betonu i zelbetu w budownictwie……. 3
1.2. Rodzaje betonów…….4
1.3. Wlasciwosci betonu……. 5
1.4. Zelbet…….7
1.4.1. Wspólpraca betonu i stali……. 7
1.5. Zasady rozmieszczenia pretów zbrojenia w zelbecie……. 10


Rozdzial 1
Stropy…….13

Rozdzial 2
Stropy plytowe, zelbetowe i ich wykonawstwo…….16

Rozdzial 3
Wymiarowanie stropów plytowych, zelbetowych. Przykladywymiarowania stropów plytowych…….24

4.1. Zasady wymiarowania metoda stanów granicznych……. 24
4.2. Projektowanie plyt…….25
4.3. Glebokosc oparcia plyt…….26
4.4. Konstruowanie plyt…….26
4.5. Przyklad obliczenia……. 30


Wnioski…….32

Literatura…….33

więcej

Projektowanie i wykonawstwo scian ceglanych


Wstęp…….3

Rozdzial 1

Historia materialów budowlanych (do wykorzystania czasucegly)…….4


Rozdzial 2

Rodzaje elementów konstrukcji budowlanych i ich praca……. 6


Rozdzial 3

Mury i sciany ceglane……. 10


Rozdzial 4

Wykonawstwo scian murowanych…….15


Rozdzial 5

Projektowanie scian murowanych……. 20


Rozdzial 6

Przykladowe zuzycie materialów na 1 m3 muru……. 28


Wnioski…….29

Literatura…….30

więcej

Porównanie kosztów wykonania schodów betonowych stalowych i drewnianych


Wstęp…….3

Rozdzial I.
Schody i ich rodzaje……4

1. Podzial schodów…….5
2.Stopnie…….11


Rozdzial II.
Schody betonowe……16

Rozdzial III.
Schody stalowe……18

Rozdzial IV.
Schody drewniane……20

Rozdzial V.
Wykanczanie schodów…….23

1. Wykanczanie schodów betonowych…….23
2. Wykanczanie schodówstalowych……25
3. Wykanczanie schodów drewnianych…….26


Rozdzial VI.
Naprawa schodów…….27

1. Rodzaje uszkodzen i sposoby naprawiania……27
2. Obnizanie i poszerzanie stopni……32
3. Rodzaje uszkodzen i sposoby naprawiania balustrad i poreczy 34
4. Budowanie schodów…….36


Rozdzial VII.
Porównanie kosztów wykonania……39


Zakończenie…….40
Bibliografia…….41

więcej

Slupy zelbetowe

Wstęp………3

Rozdzial I.
Slupy zelbetowe………4

Rozdzial II.
Zastosowanie slupów w konstrukcjach szkieletowych………15

1.Wiadomosci ogólne………15
2.Zasady sytuowania i zestawiania elementów………18
3.Konstrukcje slupowo-belkowe monolityczne………19
4.Konstrukcje slupowo-belkowe prefabrykowanejednokondygnacyjne………23
5.Konstrukcje slupowo-belkowe prefabrykowanewielokondygnacyjne………28
6.Konstrukcje slupowo-plytowe………30


Przyklady………. 31

Bibliografia……… 47

więcej

Stropy gestozebrowe


Wstęp……..3

Rozdzial I.
Materialy stosowane do wznoszenia budowli……..5

1.1. Kamien naturalny……..5
1.2. Drewno……..5
1.3. Ceramika budowlana……..5
1.4. Stal……..6
1.5. Beton………7
1.6. Zelbet……..7


Rozdzial II.
Rodzaje stropów……..8

2.1. Charakterystyka ogólna……..8
2.2. Podzial stropów……..9


Rozdzial III.
Stropy gestozebrowe i ich wykonawstwo……..12

3.1. Wiadomosci ogólne……..12
3.2. Rodzaje stropów drewnianych……..14


Rozdzial IV.
Konstruowanie i obliczanie stropów gestozebrowych 24Rozdzial V.
Wymiarowanie stropów gestozebrowych.

Przyklady……..30

Wnioski……..31

Bibliografia……..76

więcej

Zastosowanie róznego rodzaju cementu w budownictwie


Rozdzial I.
Cementy…….3

1.1. Wiadomosci ogólne…….3
1.2. Wlasciwosci cementów…….10


Rozdzial II.
Podzial cementów…….15

2.1. Rodzaje cementów…….15
2.2. Cementy specjalne…….20


Rozdzial III.
Odksztalcenia i wlasciwosci cementu…….26

3.1. Badanie podstawowych wlasciwosci cementów…….26
3.2. Wiazanie i twardnienie…….31
3.3. Skurcz i pecznienie…….32
3.4. Stalosc objetosci…….34
3.5. Wietrzenie…….34
3.6. Wpływ czynników chemicznych…….36


Rozdzial IV.
Zastosowanie cementu…….40Wnioski…….47
Bibliografia…….48

więcej

Stropy belkowo-stropowe

1. Wstęp……..3

2. Elementy konstrukcyjne budynków……..6

3. Stropy belkowo plytowe – wykonawstwo…….11

4. Wymiarowanie stropów belkowo-plytowych…….24

5. Przyklad wymiarowania stropu belkowo-plytowego…….31

6. Rysunki do obliczen…………..38

7.Wnioski………….39

8. Wykazliteratury…………..40

więcej