Informatyka Internet

Internet jako nowe medium reklamy.

Wstęp………1

Rozdzial 1.

Internet jako nowe medium
reklamy………….3

Rozdzial 2.

Analiza
rynku………….6

2.1. Odbiorca reklamy w
sieci………….6
2.2. Charakterystyka audytorium reklamy
internetowej……9
2.3. Rola reklamy w
Internecie………….19


Rozdzial 3.

Reklama
elektroniczna………….26

3.1. Generowanie odwiedziny na stronie
WWW………….26
...

więcej

Internet w firmie.

Wstęp………3

Spodziewane korzysci………4


Rozdzial 1.
Podlaczenie do Internetu………6

1. Niezbedny sprzet………6
2. Oprogramowanie………7
3. Wlaczenie komputera do Internetu………8
4. Wlaczenie sieci lokalnej do Internetu………9


Rozdzial 2.
Poczta elektroniczna………12

1. Zasada działania ………12
2. Prostota………13
3. Korespondencja nie chciana………15
4. Poufnosc korespondencji………15


Rozdzial 3.
Reklama………17

1. Punkty handlowe………17


Rozdzial 4.
Katalogi internetowe………20

1. Informacja gospodarcza………20
2. Katalogi firm………22
3. Kojarzenie pracowników i pracodawców………26
4. Ogloszenia………28


Rozdzial 5.
Sklep w Internecie………31

1. Formy zaplaty………33
2. Pieniadze i kryptografia………34
3. Systemy rozliczania transakcji………35

więcej

Zarządzanie drukarkami w lokalnych sieciach komputerowych.


Wstęp………..4

Rodzial 1.
Rozwój technik drukowania……….5

1.1. Historia druku
1.2. Drukowanie w systemie George 3
1.3. Techniki wydruku
1.3.1. Technika wierszowa
1.3.2. Technika rozetkowa
1.3.3. Technika iglowa
1.3.4. Technika natryskowa
1.3.5. Technika laserowa
1.3.6. Inne
1.4.Terminologia


Rozdzial 2.
Sprzet……………17

2.1. Drukarki
2.1.1. Metody podlaczenia drukarki
2.1.2. Wysylanie danych na drukarke
2.2.Porty komputera
2.2.1. Lacze równolegle
2.2.2. Lacze szeregowe
2.3. Zwrotnice drukarkowe
2.4. Serwery druku


Rozdzial 3.
Oprogramowanie…………..29

3.1. Jezyki sterowania wydrukiem
3.2. Protokoly zarządzania drukiem w sieci
3.3. Oprogramowanie drukarek sieciowych
3.4...

więcej

Modelowanie systemów informacji eksploatacyjnej


Wprowadzenie………2

Cel i zakres pracy. Uzasadnienie podjecia tematu………3

Rozdzial 1
Rola i znaczenie informacji eksploatacyjnej na
etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji
obiektu technicznego………5

3.1. Sprzezenia informacyjne pomiedzy procesami
projektowania, wytwarzania i eksploatacji………5
3.2. Znaczenie informacji eksploatacyjnej w fazie
projektowania obiektu………6
3.3. Rola informacji eksploatacyjnej na etapie
wytwarzania………9
...

więcej

Sieci ATM


1. Spis tresci
2. Spis rysunków 3
3. Spis tabel………4
4. Cel pracy………5
5. Wstęp………5

6. Podstawowe informacje o sieci ATM………7

6.1 Topologie i interfejsy sieci ATM………8

6.2 Komórka ATM………8
6.2.1 Format komórki
ATM………8
6.2.2 Typy komórek………10
6.3 Architektura protokolu ATM………11
6.3.1 Warstwa fizyczna………
12
6.3.2 Warstwa ATM………13
6.3.3 Warstwa adaptacji
ATM………13
...

więcej

Sklepy Internetowe


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Internet jako nowe medium………4

Rozdzial 2.
Reklama i promocja w Internecie………6

2.1. Promocja tradycyjna………8
2.2. Rejestracja w systemach wyszukiwawczych………8
2.3. Wymiana linków………9
2.4. Poczta elektroniczna jako narzedzie promocji………9
2.5. Wartość dodana………10
2.6. Bannery reklamowe………10
2.7. Sponsoring………11


Rozdzial 3.
Usluga World Wide Web………13

3.1. Historia powstania WWW………13
3.2. Funkcjonowanie WWW………14
3.3. HTML – jezyk opisu stron………15


Rozdzial 4.
Sklep wirtualny – zasada działania ………17

4.1. Charakterystyka sklepu wirtualnego………17
4.2. Katalog………17
4.3. Elektroniczny koszyk na zakupy………19


Rozdzial 5.
Programy do tworzenia serwisów sklepów internetowych…&#...

więcej

Kształtowanie wizerunku firmy w Internecie na przykładzie firmy Nokia Poland Sp. z o.o.


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Rola public relations w ksztaltowaniu wizerunku firmy……….6

1.1. Rola promocji w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
1.2. Kształtowanie wizerunku a public relations
1.3. Co to jest public relations
1.4. Narodziny i ewolucja public relations
1.5. Marketingowe narzedzia public relations
1.5.1. Wydawnictwa zakladowe
1.5.2. Imprezy firmowe
1.5.3. Lobbing
1.5.4. Media relations
1.5.5. Sponsoring


Rozdzial II
Działania public relations w internecie……….37

2.1. Co to jest Internet?
2.2. Poczatki i rozwój Internetu
2.3. Profil statystyczny uzytkowników Internetu
2.3.1. Struktura spoleczno – ekonomiczna
2.3.2. Struktura demograficzna
2.3.4...

więcej

Reklama w Internecie jako źródłopozyskania nowych klientów na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial 1
Reklama jako element polityki marketingowej przedsiębiorstwa.

1.1 Rodzaje, cele i rola
reklamy…………7
1.2 Media i nosniki reklamowe ze szczególnym uwzglednieniem
Internetu ………12
1.3 Mierniki efektywnosci reklamy…………20

Rozdzial 2

Internet jako nowy srodek przekazu reklamowego

2.1 Rozwój swiatowej sieci Internet oraz historia
reklamy w Internecie …………26
2...

więcej

Rozpowszechnianie muzyki w Internecie za pomoca systemów dystrybucji plików (peer-to-peer)


Wstęp………1

Rozdzial 1
Piractwo i prawo komputerowe………2

1.1 Prawne rozpowszechnianie muzyki w Internecie a prawa autorskie……….2
1.2 Piractwo komputerowe i jego rodzaje………5
1.3 Pirat swiadomy i nieswiadomy………9
1.4 Piractwo komputerowe na swiecie i w Polsce………10
1.5 Walka z piractwem………13


Rozdzial 2
Dzwiek i muzyka w Internecie………19

2.1 Muzyka jako towar w Sieci………19
2.2 Dzwiek i techniki zapisu dzwieku………21
2.3 Metody kompresji dzwieku………25
2.4 Metody slownikowe kompresji dzwieku………28
2.5 Formaty plików dzwiekowych………31


Rozdzial 3
Porównanie systemów dystrybucji plików Peer to Peer………35

3.1 Wprowadzenie do systemów Peer to Peer………35
3...

więcej

Ochrona przed programami zlosliwymi systemu operacyjnego i poczty elektronicznej


Cel i zakres pracy………5

Rozdzial 1.
Pojecie wirusa i robaka komputerowego………6

1.1.Co to jest i jak dziala wirus komputerowy………6
1.1.1. Struktura zrazonego pliku i algorytm powielania się wirusa………7
1.1.2. Powstanie pierwszego wirusa i jego dzialanie………9
1.2. Robak komputerowy – opis i dzialanie………10
1.2.1. Powstanie pierwszego robaka………11
1.2.2. Zasada działania robaka………12

Rozdzial 2.
Klasyfiklacja wirusów oraz opis ich funkcjonowania………14

2.1. Wirusy nierezydentne………14
2.1.1. Sposób powielania się wirusa nierezydentnego………14
2.2. Wirusy rezydentne………17
2.2.1. Algorytm działania wirusa rezydentnego………17
2.3. Szybkie infektory………20
2.4. Wolne infektory………20
2.5...

więcej

Ewolucja metod szyfrowania danych w systemie informatycznym


Cel i zakres pracy………5

18:37 2009-11-23
1. Wprowadzenie – potrzeba szyfrowanych danych……… 6

2. Teoria zlozonosci obliczeniowej……… 8

3.
przeglad podstawpwych algorytmów szyfrowania……… 9

3.1. Szyfry przestawieniowe………9
3.2. Szyfry podstawieniowe ………9
3.3. Szyfry kaskadowe ………12


4. Szyfrowanie wielokropkowe……… 13

4.1. Szyfrowanie dwukrotne ………13
4.2. Szyfrowanie trzykrotne………13


5. Szyfry blokowe i strumieniowe……… 15

5.1. Szyfry strumieniowe ………15
5.1.1. Samosynchronizujace szyfry strumieniowe ………17
5.1.2. Generatory ciagów………17
5.2. Szyfry blokowe………20
5.2.1. DES – Data Encryption Standard ………20
5.2.1.1 Permutacja poczatkowa i koncowa………21
5.2.1.2 Kodowanie………22
5.2.1...

więcej

Analiza mediów i sygnalów sieci komputerowych


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Cel i zakres pracy………5

Rozdzial 2.
Media transmisyjne i ich parametry………6

2.1. Wprowadzenie………6
2.2. Tlumienie………6
2.3. znieksztalcenia………7
2.4. Szerokosc pasma………8
2.5. Kompatybilnosc elektroniczna (EMC)……… 9
2.6. Opóznienia………10
2.7. Dyspresja w mediach optycznych………10
2.8. Tlumiennosc jednostkowa………13
2.9. Apertura numeryczna………13


Rozdzial 3.
Przewodowe media elektryczne………
15

3.1. Wprowadzenie………15
3.2. Kabel prosty ………15
3.3. Kable ekranowane………16
3.4. Kable skretkowe………17


Rozdzial 4.
Media i urzadzenia optyczne………21

4.1. Wprowadzenie………21
4.2. Swiatlo jako medium transmisyjne………23
4.3. Generowanie swiatla………24
4.4. Odbiorniki swiatla………26
4.5...

więcej

Handel elektroniczny (Electronic Commerce) w małych i srednich przedsiębiorstwach


Wstęp………. 5

Rozdzial I
Electronic Commerce………7

1. Definicja Electronic Commerce ( handel elektroniczny )………
7
2. Wprowadzenie do Electronic Commerce………
8
3. Charakterystyka Electronic Commerce pod wzgledem partnerów transakcji……….
11
3.1. Kategoria: Business-to-business………
12
3.2. Kategoria: Business-to-consumer………
13
3.3. Kategoria: Administration-to-business………
13
3.4...

więcej

Wykorzystanie Internetu w strategii sprzedaży firmy XYZ


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Strategia sprzedaży jako zespół dzialan ukierunkowanych na
zaspokojenie potrzeb nabywców………8

1.1. Rola i miejsce strategii sprzedaży w marketingu………9
1.2. Konsumpcja a zachowania nabywcze………14
1.3. Analiza procesu zaspokajania potrzeb nabywców………23
1.4. Kształtowanie struktury strategii sprzedazy………31


Rozdzial 2.
Internet jako narzedzie wspomagajace dzialalnosc marketingowa
przedsiębiorstwa………36

2.1. Charakterystyka Internetu i jego rola w globalizacji przeplywu
informacji………37
2.2. Wykorzystanie Internetu w działalności przedsiębiorstwa………48
2.3. Wady i zagrozenia wynikajace z charakteru Internetu………52


Rozdzi...

więcej

Wykorzystanie informatyki w logistyce


Rozdzial I
Efektywne systemy logistyczne………3

1.Istota, pojecie i funkcje logistyki………3
2.Zarządzanie logistyczne………6
3.Systemy logistyczne………8


Rozdzial II
Systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie………15

2.1.Informatyka w zarządzaniu firma………15
2.2.Komputerowe systemy wspomagania w zarządzaniu – SAP, MRP, MRP2, TPM………20
2.3.Cechy systemu informatycznego………23
2.4.Systemy eksperckie………26
2.5.Logistyczny system informacji………29


Rozdzial III
Usprawnienie procesów logistycznych za pomoca Auto ID i EDI………33

1.Automatyczna identyfikacja – kody kreskowe………33
2.Przyszłość kodów kreskowych………37
3.Elektroniczna wymiana danych – EDI………38
4.Zastosowanie EDI………39
5...

więcej