Literatura

II Koncert skrzypcowy op.61 Karola Szymanowskiego jako owoc współpracy i zwieńczenie przyjaźni kompozytora oraz skrzypka Pawła Kochańskiego

Wstęp……….3

Rozdział I
Wizerunki artystów

1. Karol Szymanowski……….5
2. Paweł Kochański……….11

Rozdział II
Historia przyjaźni……….15

Rozdział III
Owoce przyjaźni……….21

Rozdział IV
II Koncert skrzypcowy op.61

1. Szymanowski na Podhalu……….27
2. O Koncercie……….31
3. Moje spojrzenie na obecność elementów folkloru w Koncercie……….33

Podsumowanie……….39
Bibliografia……….40
Wykaz ilustracji……….42

więcej

Fryderyka Schillera i Juliusza Słowackiego dramaty o Marii Stuart

Wstęp………5

Rozdział I
Persona non grata – tragiczne życie i historia Królowej Marii Stuart 

1.1 Narodziny Marii Stuart ………10
1.2 Młodość królowej we Francji ………13
1.3 Powrót do Szkocji……… 18
1.4 Kolejne małżeństwo Marii……… 22
1.5 Ulubieniec królowej – sekretarz Rizzio……… 24
1.6 Tragedia za tragedią ………27
1.7 Życie królowej po zbrodni……… 30
1.8 Pobyt w Anglii……… 34
1.9 Spisek Babingtona ………37
1.10 Ostatnie chwile życia i śmierć Marii Stuart ………39
1.11 Legenda Marii Stuart……… 42

Rozdział II
Maria Stuart w ujęciu Fryderyka Schillera

2.1 Fryderyk Schiller ………47
2.2 Czas i okoliczności powstania Schillerowskiej Marii Stuart ………48
2...

więcej

Obraz lipy czarnoleskiej w literaturze polskiej.


Wstęp………
3

Rozdzial I.
Lipa jako drzewo poetyckiej inspiracji
……… 4


Rozdzial II.
Romantycy wobec tradycji
czarnoleskiej……… 19


Rozdzial III.
Wizerunek lipy w twórczosci wspólczesnej………
42


Zakończenie………
61

Bibliografia………
63

więcej

Jan Wolfgang Goethe – zycie i twórczosc (praca w jez. niemieckim).

I. Daten zu Leben und Werk Johann Wolfgang Goethe

II. Lebenslauf J. W. Goethe

III. Am beste Romane von J. W. Goethe

Die Leiden des jungen Werthers
Faust. Der Tragodie erster Teil
Faust. Der Tragodie zweiter Teil
Iphigenie auf Tauris
Gotz von berlichingen mit eisernen Hand
Clavigo
Egmont
Torquato Tasso
Wilhelm Meisters Lehrjahre
Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden
Die Walhverwandschaften
Hermann und Dorothea
Lyrik


Literaturbibliographie

Weiterfuhrende Literatur

więcej

Miedzy sacrum a profanum. Role i postawy artysty w literaturze polskiej XIX i XX wieku.


Wstęp………1

Rozdzial I
Postac artysty w literaturze od króla Dawida do
‚malarzy’ Krasickiego………3


Rozdzial II

Norwidowskie widzenie artysty w ‚Ad leones"………8


Rozdzial III

Obraz cyganerii mlodopolskiej w ‚Karykaturach’
J.A. Kisielewskiego ………13

Rozdzial IV

Reymontowska demitologizacja artysty w ”Komediantce’………18


Rozdzial V

Odbrazowienie ‚czwartego wieszcza’ w dramacie
J. Iwaszkiewicza ‚Lato w Nohant"………22


Rozdzial VI

‚Bogowie współczesnego Olimpu’, czyli rzecz o artyscie
z konca XX wieku ‚Idzie skaczac po górach’
J. Andrzejewskiego………28


Zakończenie………34

Bibliografia podmiotowa………36

Bibliografia przedmiotowa………37

więcej

Przyroda nieozywiona w literaturze polskiej


Wstęp ………. 4

Rozdzial I
Charakterystyka przyrody nieozywionej
6
1.1. Uwagi wstepne ………. 6
1.2. Podstawowe zagadnienia geologiczne ………. 8
1.3. Podstawowe wiadomosci o mineralogii i mineralach ………. 12
1.4. Podstawowe wiadomosci o skalach ………. 21
1.5. Podstawowe informacje o skamienialosciach ………. 28


Rozdzial II
Sytuacja przedwojenna (1918-1939) w Polsce w rozwijaniu zainteresowan wiedza i literatura z zakresuprzyrody nieozywionej

2.1. Kształtowanie się modelu ksiazki przyrodniczej popularnonaukowej ………. 32
2.2. Autorzy i czytelnicy ………. 50
2.3. Formy popularyzacji wiedzy o przyrodzie nieozywionejdla poszczególnych grup czytelników ………. 53
2.4...

więcej

Kreacje kobiece w prozie psychologicznej Dwudziestolecia Miedzywojennego (‚Cudzoziemka’ M. Kuncewiczowa ‚Zazdrosc i medycyna’ M.Choromanski)

Wstęp ……..5

Rozdzial I……..12
Rozdzial II……..26
Rozdzial III ……..37
Rozdzial IV ……..46
Rozdzial V ……..51

Zakończenie ……..57

Bibliografia podmiotowa……..59
Biubliografia przedmiotowa……..60

więcej

Rola leksykonu w strukturach syntaktycznych / The role of the lexicon in syntactic structures (praca w jezyku angielskim)

Introduction………2


Chapter One
The organization of grammar and insertion of lexical items……..3

Chapter Two
Subcategorization and theta role assignment ……..15


Summary……..28

References……..29

więcej

Norma jezykowa


Jest to któtka praca zaliczeniowa nie poasiadajaca planu pracy


więcej

Jezykoznawstwo w świetle najnowszych teorii, ujecie kognitywne.


Rozdzial I.
Historia badan nad jezykiem

1.1 Pierwsze koncepcje……….2
1.2 Wklad de Saussure’a w rozwój współczesnego jezykoznawstwa……….6
1.3 Teza Sapira-Whorfa relatywizmu jezykowego……….8
1.4 Jezyk naturalny a jezyk formalny……….16
1.4.1 Jezyk naturalny……….16
1.4.2 Jezyk formalny……….20

Rozdzial II.
Myslenie a jezyk – wspólczesna dyskusja na temat roli jezyka w poznaniu

2.1 Gramatyka generatywna Noama Chomsky’ego……….22
2.1.1 Syntaktyczny model gramatyki……….23
2.2 Hilarego Putnam’a koncepcja badan nad jezykiem i jej konsekwencje……….29
2.3 Jezykoznawstwo kognitywne……….31
2.4 Jezyki formalne typu DIS a jezyki naturalne……….32
2.4.1 Projekt Denis……….34

Literatura……….39

więcej

Fenomen literacki Olgi Tokarczuk. Zarys sylwetki oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa (adnotowana) za lata 1994-2004.


Wstęp do caloksztaltu pracy……….5

Czesc I: Zarys portretu literackiego pisarki
1. Skrót biogramu Olgi Tokarczuk……….8
2. Poczatki i rozwój twórczosci……….11
3. Najwazniejsze cechy prozy autorki: ……….19
3.1. Rola miejsca ……….26
3.2. Fascynacja kobieta……….33
3.3. Realizm magiczny w slowie i tresci ……….42
4. Ankieta internetowa: Czym jest dla Ciebie proza Olgi Tokarczuk?……….48

Czesc II: Bibliografia podmiotowo – przedmiotowa (adnotowana) za lata 1994-2004

Wykaz skrótów……….62
Wstęp do bibliografii……….63
1. Bibliografia podmiotowa……….65
2. Bibliografia przedmiotowa……….69

Zakończenie……….104
Spis tablic w tekscie i aneksie……….119
Bibliografia zalacznikowa (źródła i literatura)……….121

więcej

Obrona twierdzy Modlin – wrzesien 1939 roku.


Wstęp. 5

Rozdzial 1
.Historia systemu obronnego od czasów starozytnych do XX wieku.

1. Fortyfikacja………..7
2. Grupy, typy i elementy fortyfikacji………… 7
3. Architectura Militaris. ……….. 11
4. Starozytnosc………… 11
5. sredniowiecze………… 12
6. Wieki XV-XIX systemy bastionowe i poligonalne………… 12
7. Twierdze – obozy warowne w XX wieku………… 14
8. Kalendarium fortyfikacji na ziemiach Polskich. ……….. 15


Rozdzial 2.
Historia Twierdzy Modlin 1655-1939.

1. Modlin – pierwsze wzmianki………… 18
2. Potop szwedzki. ……….. 18
3. Rosjanie projektuja twierdze. ……….. 18
4...

więcej

Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku na przykładzie przeobrazen w systemie partyjnym do 2001 roku.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Przyczyny o okolicznosci zalamania się realnego socjalizmu

1.1 Czynniki ekonomiczne………. 6
1.2 Czynniki polityczne………. 9
1.3 Czynniki ideologiczne ……….13

Rozdzial II.
Istota i rodzaje systemów partyjnych

2.1 Definicja pojecia ‚system partyjny’, ‚partia’ jako glówny skladnik systemu partyjnego ……….17
2.2 Typologia systemów partyjnych wg Blondela ………. 18
2.3 Typologia systemów partyjnych wg G. Sartoriego ……….19
2.4 Typologia systemów partyjnych wg G. Smitha ……….21
2.5 Typologia systemów partyjnych wg M. Duvergera………. 22
2.6 Systemy partyjne krajów demokratyzujacych się ……….22
2.6.1 Albania ……….22
2.6.2 Bulgaria ……….23
2.6.3 Litwa ………. 23
2.6...

więcej

Przezywanie starości w świetle literatury i badan wlasnych.


Wstęp………2

Rozdzial I
Problemy ludzi starych

1. Kwestia zagospodarowania wolnego czasu – emerytura……… 4
2. Cierpienia zwiazane z choroba……… 14
3. Samotnosc ………25
4. Brak odpowiednich Srodków do zycia……… 34


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan………. 37
2. Problemy badawcze i hipotezy robocze ………39
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 44


Rozdzial III
Sytuacja zyciowa ludzi starszych w świetle badan wlasnych

1. Sytuacja zdrowotna ludzi starszych w ich samoocenie ………47
2. Sytuacja rodzinna i mieszkaniowa badanych seniorów na wsi……… 54
3. Formy aktywnosci ludzi starszych na wsi ………66


Bibliografia ………71

więcej

Analiza wybranych adaptacji filmowych utworów literackich w polskiej kinematografii.Wstęp……….3

Rozdzial I.
Film

1.1. Czym jest film? ……….4
1.2. Rodzaje i gatunki filmowe ……….7
1.3. Film i literatura………. 10

Rozdzial II.
Filmowe zaplecze filmu powojennego

2.1. Specyfika tworzenia utworu filmowego ……….14
2.2. Scenariusz i rezyseria ……….15
2.3. Scenografia i montaz………. 15
2.4. Muzyka filmowa………. 16

Rozdzial III.
Analiza wybranych adaptacji filmowych

3.1. ‚Dziady’ Adama Mickiewicza w rezyserii Tadeusza Konwickiego ……….17
3.2. ‚Wesele’ Stanislawa Wyspianskiego na ekranie Andrzeja Wajdy………. 20
3.3. ‚Popiól i diament’ Jerzego Andrzejewskiego w rezyserii Andrzeja Wajdy ……….23
3.4. ‚Przedwiosnie’ Stefana Zeromskiego jako film Filipa Bajona ……….25
3.5...

więcej