Marketing, Promocja, Reklama, Produkt

Zarządzanie marketingowe przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Marketing w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………7

1.1. Istota i funkcje zarządzania marketingowego………7
1.2. Specyfika rynku dóbr przemyslowych………12
1.2.1. Produkty na rynku dóbr przemyslowych………14
1.2.2. Klienci………15
1.2.3. Popyt………17
1.3. Badania marketingowe………21
1.4. Okreslenie misji przedsiębiorstwa………23
1.5. Wybór strategii działania i procedury planowania………24
1.6. Organizacja, wdrazanie i kontrola dzialan marketingowych………28


Rozdzial II.
Charakterystyka miejsca badan………33

2.1. Historia i status firmy………33
2.2. Organizacja i struktura zatrudnienia w firmie XYZ………34
2.3. Oferta firmy XYZ………37
2.4...

więcej

Marketingowa strategia produktu na przykładzie XYZ S.A.


Wstęp ………… 5

Rozdzial I.
Marketingowa strategia produktu …………7

1. Elementy strategii produktu …………7
2. Koncepcja produktu jako elementu strategii produktu …………10
2.1. Istota i pojecie produktu …………10
2.2. Struktura produktu …………12
2.3. Cechy i funkcje produktu …………13
2.4. Klasyfikacja produktów …………15
2.4.1. Produkty konsumpcyjne …………15
2.4.2. Produkty przemyslowe …………19
2.5. Zarządzanie produktem …………20
3. Marka jako element strategii produktu …………21
3.1. Funkcje i rodzaje marek …………22
3.2. Wybór strategii marki …………24
3.3. Korzysci ze stosowania marek …………25
4. Opakowanie jako element strategii produktu …………25
4.1. Klasyfikacja opakowan …………26
4.2...

więcej

Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie Coca Cola.


Wstęp …………3

Rozdzia I.
Wizerunek marki …………5

1.1. Definicja, istota i funkcje marki …………5
1.2. Tozsamosc marki …………14
1.3. Tozsamosc marki a wizerunek marki …………21


Rozdzia II.
Czynniki wpływajace na wizerunek marki …………34

2.1. Organizacja marketingowa przedsiębiorstwa …………34
2.2. Promocja jako podstawowy element wpływajacy na wizerunek marki …………43
2.3. Instrumenty promotion – mix a wizerunek marki …………56


Rozdzia III.
Strategia kształtowania wizerunku marki Coca-Cola …………66

3.1. Potrzeba kształtowania wizerunku marki …………66
3.2. Pozycja marki Coca-Cola …………76
3.3. Analiza wizerunku marki Coca-Cola i ocena strategiczna jej kształtowania …………80


Zakończenie …………89
Bibli...

więcej

Badania marketingowe w zarzadzaniu.


Wstęp…………2

Rozdzial I.
Badania marketingowe ich funkcje w przedsiębiorstwie, proces badawczy i źródła danych…………4

1.1. Dane i informacje marketingowe…………4
1.2. Pojecie i funkcje badan marketingowych…………6
1.3. Proces badawczy…………8
1.4. Menadzerowie i ‚badania’…………10
1.5. Badania wtórne…………11
1.6. Badania pierwotne…………12
1.7. Jakie powinno byc badanie marketingowe?…………14


Rozdzial II.
Badania na potrzeby planowania strategii marketingowej…………16

2.1. Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa lub jego jednostek strategicznych…………16
2.2. Badania dotyczace segmentacji rynku…………18
2.3...

więcej

Wpływ dzialan marketingowych na rynkowy sukces na przykładzie zakladów miesnych


Wstęp

Rozdzial I.
Marketing w przedsiębiorstwie

1.1. Historia marketingu
1.2. Istota i pojecie marketingu
1.3. Podstawy działania marketingowego w firmie


Rozdzial II.
Warunki sukcesu firmy

2.1. Pojecie i istota sukcesu. Skuteczny menadzer sila napedowa firmy
2.2. Sukces orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie
2.2.1. Pasja działania

2.2.2. Dobrzy pracownicy oraz lojalnosc w biznesie
2.2.3. Byc lepszym od konkurencji, czyli budowa silnej marki
2.2.4. Wszystko w rekach sprzedawcy
2.2.5. Marketingowe zarzadzanie firma
2.2.5.1. Misja cele i strategia przedsiębiorstwa
2.2.5.2. Poziomy strategii w organizacji
2.2.5.3. Proces marketingu strategicznego
2.3. Sukces organizacyjny
2.3.1...

więcej

Nowe media w reklamie


Wstęp

Rozdzial 1
Tradycyjne media reklamy

1. Omówienie dotychczas stosowanych mediów
1.1. Reklama prasowa
1.1.1. Naglówek
1.1.2. Ilustracja
1.1.3. Korpus reklamy (body copy)
1.1.4. Slogan
1.1.5. Uklad graficzny ogloszenia
1.2. Reklama telewizyjna
1.2.1. Jak jest ogladana reklama w telewizji
1.2.2. Sztuka tworzenia
1.2.3. Sposoby realizacji przeslania reklamy
1.2.4. Nowe trendy w reklamie telewizyjnej
1.3. Reklama radiowa
1.3.1. Oprawa muzyczna
1.3.2. Budowa reklamy radiowej
1.4. Reklama zewnetrzna (outdoor)
1.5. Plakat reklamowy (billboard)
1.6. Scanachrome
1.7. Mobile
1.8. Balony reklamowe
1.9. Wkladki reklamowe


Rozdzial 2
Nowe media reklamy

2. Narodziny multimediów
2.1. Internet
2...

więcej

Struktura asortymentowa firmy handlowej na przykładzie XYZ.


Wstęp …………4

Rozdzial I.
Istota marketingu w handlu

1.1. Znaczenie marketingu w firmie handlowej …………6
1.2. Narzedzia merchandisingu i ich rola w strategii działania przedsiębiorstwa handlowego …………8


Rozdzial II.
XYZ w otoczeniu marketingowym

2.1. Genez, organizacja i potencjal XYZ …………20
2.1.1. xyz w Polsce i w Europie …………21
2.1.2. Organizacja XYZ …………22
2.2. Czynniki kształtujące strukture otoczenia marketingowego firmy handlowej XYZ w gospodarce rynkowej …………24
2.2.1. Dostawcy …………25
2.2.2. Nabywcy …………27
2.2.3. Konkurencja …………30
2.2.4. Inne przedsiębiorstwa stanowiace otoczenie XYZ …………33
2.2.5. Makrootoczenie …………34


Rozdzial III.
Koncepcja struktury asortymentowej XYZ

3.1...

więcej

Działalność i promocja firmy samochodowej.


Wstęp

Rozdzial I.
Historia firmy Daewoo Group

1.Kim Woo Choong. Zalozyciel i przewodniczacy Daewoo Group
2.Działalność Grupy Daewoo
2.1 Plan Zarzadzania Globalnego
2.2 Daewoo i kryzys ekonomiczny
2.3 Firmy Grupy Daewoo na swiecie
3.Daewoo Motor
4.Samochody koncepcyjne


Rozdzial II.
Daewoo w Polsce

1.Firma
2.Koordynacja pracy regionów

3.Historia Centrum Daewoo
4.Auta Daewoo triumfuja
5.Ubezpieczenia ze znakiem Daewoo
6.Swiatowa jakosc-glównym celem firmy
6.1 Systemy zapewnienia jakosci
6.2 Kolejne spółki Daewoo wyróznione certyfikatem ISO


Rozdzial III.
Nowe projekty

1.Nubira Kombi Van dla malego biznesu
2.Musso
3.Korando
4.Polonez truck
5.Strategia marketingowa. Tico – Matiz
6...

więcej

Zastosowanie marketingu w działania ch menedzera.

Wstęp

Rozdzial I
Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem

1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiebiorstwem w gospodarce rynkowej
1.2. Istota zarządzania przedsiebiorstwem
1.3. Misja i glówne cele przedsiębiorstwa
1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie
1.5. Zadania i narzedzia zarządzania marketingowego

Rozdzial II
Miejsce menedzera w marketingu

2.1. Pojecie i charakterystyka menedzera
2.2. Rola i znaczenie menedzera w marketingu
2.3. Wizerunek skutecznego menedzera
2.4. Decyzje menedzerskie zwiazane z polityka produktu
2.5. Polityka sprzedaży – wyzwanie dla menedzera
2.6. Polityka komunikacji – ksztaltowanie globalnego wizerunku firmy
2.7...

więcej

Udział w targach wyrazem orientacji marketingowej spółki XYZ.(Firma produkujaca materialy budowlane).

Wstęp………4

Rozdzial I
Działania promocyjne firmy………6

1.1. Filozofia marketingowa………6
1.2. Instrumenty marketingu-mix………21
1.3. Targi jako nosnik komunikacji………37


Rozdzial II
Geneza , funkcje i cele targów………43

2.1. Geneza i rozwój form targów………45
2.2. Funkcje targów i wystaw………53
2.3. Elementy marketingu – mix targów………60
2.4. Polski rynek targowy………73


Rozdzial III
Znaczenie targów w działalności
...

więcej

Strategia marketingowa na tle strategii ogólnej XYZ sp. z o.o.(Firma handlowo – uslugowa).

Wstęp………2

Rozdzial I.

Strategia marketingowa w ogólnej strategii przedsiębiorstwa………4

1.1. Istota strategii przedsiębiorstwa………4
2.2. Strategia marketingowa………6
2.3. Rodzaje strategii marketingowych………15
2.4. Umiejscowienie funkcji marketingowych w strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa………24


Rozdzial II.
Charakterystyka firmy XYZ sp. z o.o……….29

2.1. Historia spólki………29
2.2. Organizacja funkcji w XYZ sp. z o.o……….36
2.3. Powiazania przedsiębiorstwa w kanalach dystrybucji………45


Rozdzial III.
Analiza strategiczna………48

3.1. Analiza strategiczna – analiza potencjalu wewnetrznego………48
4.2. Analiza strategiczna spółki XYZ………57
3.3. Cele strategiczne spółki XYZ………69
3.4...

więcej

Reklama jako narzędzie kształtowania zachowania nabywców.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Determinaty zachowan nabywców………….5

1.1. Proces zachowania nabywcy – istota i etapy
1.1.1. Uswiadomienie potrzeby
1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby
1.1.3. ocena alternatyw wyboru
1.1.4 Wybór i zakup produktu
1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen

1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy
1.2.1. Wpływy wpływy sytuacyjne
1.2.2. Wpływy psychologiczne
1.2.3 wpływy spoleczno – kulturowe

1.3. Mozliwosc kształtowania zachowania nabywców
1.3.1. Produkt
...

więcej

Podstawa kształtowania przekazów reklamowych.


Wstęp……..4

Rozdzial 1.

Wpływ reklamy na postepowanie konsumenta na rynku………5

1.1 Polityka promocji jako element marketingu mix
1.2 Wybór rynku docelowego
1.3 Ustalanie celów reklamy
1.4 Wybór mediów
1.5 Proces podejmowania decyzji
1.6 Reklama a postepowanie konsumentów na rynku


Rozdzial 2.
Tworzenie przekazów reklamy telewizyjnej…………21

2.1 Tworzenie przekazu reklamowego
2.2 Przekaz reklamowy jako komunikat naklaniajacy
2.3 Retoryka reklamy
2.4 Środki wyrazu reklamy telewizyjnej
2...

więcej

Marketing w strukturze organizacyjnej zakladu hotelarskiego.


Wstęp.

Rozdzial 1
Otoczenie marketingowe hotelu.

1.1. Podstawowe elementy otoczenia hotelu.
1.2. Znaczenie i rodzaje informacji.
1.3. Cele i etapy badan marketingowych.


Rozdzial 2
Działania i instrumenty marketingowe.

2.1. Usluga hotelarska jako produkt.
2.2. Ceny w hotelarstwie.
2.3. Dystrybucja i kanaly dystrybucji.
2.4. Promocja usług hotelarskich.


Rozdzial 3
Strategie marketingowe.

3.1. Strategia segmentacji rynku.
3.2. Strategia dywersyfikacji.
3.3. Strategia marketingowa kształtowania personelu uslugowego.


Rozdzial 4
Marketing w hotelu.

Wnioski.

Bibliografia.
Spis tresci.


więcej

Marketing w krajach Unii Europejskiej.

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Krztaltowanie produktu i asortymentu………5

1.1. Zakres decyzji marketingowych dotyczacych produktu………5
1.2. Ustalenie cech materialnych………5
1.3. Krztaltowanie znaku cech materialnych………8
1.4. Dywersyfikacja asortymentu………19


Rozdzial 2.
Cena………22

2.1. Orientacje cenowe przedsiebiorstw………22


Rodzial 3.
Tworzenie kanalów dystybucji w krajach Unii Europejskiej………31

3.1. Wprowadzenie nowoczesnych punktów sprzedazy………32
3.2. Kooperacja , koncetracja i umowy miedzy-narodowienie firm handlowych………37
3.3. Utrzymanie lojalnosci klientów wobec punktów sprzedaży detalicznej………48
3.4. Przyklady polityki dystrybucji………51


Rozdzial 4.
Promocja………54

4.1. Cel promocji………54
4.2...

więcej