Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w powiecie węgorzewskim podczas sytuacji kryzysowych

Wstęp……… 5

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka powiatu węgorzewskiego
1.1. Pojęcie i istota sytuacji kryzysowych……… 6
1.2. Położenie fizyczno – geograficzne powiatu ………12
1.3. Główne zagrożenia powiatu ………15

Rozdział 2
Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej w Węgorzewie
      2.1. Podstawy prawne funkcjonowania……… 21
2.2. Organizacja i zadania……… 23
2.3. Wykorzystywane siły i środki……… 27

Rozdział 3
Doświadczenia PSP w powiecie węgorzewskim
      3.1. Walka z pożarami……… 33
3.2. Awarie techniczne……… 36
3.3. „Biały szkwał 2007”……… 37

Zakończenie ………42
Bibliografia……… 43

więcej

Event firmowy dla pracowników jako sytuacja komunikacyjna

Wstęp

Rozdział 1
Eventing w systemie marketingowym
      1.1.Pojęcie, istota i funkcje marketingu……….2
1.2. Event marketing jako narzędzie marketingowe firmy………. 8
1.2.1. Pojęcie event marketingu………. 8
1.2.2. Klasyfikacja event marketingu ……….11
1.2.3. Specyfika event marketingu………. 12
1.3. Rozwój event marketingu w Polsce i na świecie………. 15
1.4. Budowanie event marketingu w firmie………. 18

Rozdział II
Komunikacja w organizacji
      2.1. Cechy i funkcje komunikacji w organizacji………. 25
2.2 Rodzaje komunikacji………. 26
2.3. Proces komunikacji w organizacjach – charakterystyka………. 28

Bibliografia

więcej

Siły zbrojne rzeczypospolitej polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa

Wstęp……..4

Rozdział 1
Metodologia badań własnych
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu ……..6
1.2. Przedmiot i cel badań ……..6
1.3. Problemy badawcze i hipoteza…….. 7
1.4. Metody badań oraz zastosowane techniki badawcze…….. 8
1.5. Obszar badań ……..10

Rozdział 2
Teoretyczne podstawy systemu bezpieczeństwa
2.1. Definiowanie i postrzeganie bezpieczeństwa…….. 10
2.2. Rodzaje bezpieczeństwa ……..12
2.3. System bezpieczeństwa państwa…….. 15
2.4. Wnioski ……..24

Rozdział 3
Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa państwa.
3.1. Siły Zbrojne RP…….. 26
3.2. Misje i zadania Sił Zbrojnych RP ……..29
3.3. Struktura organizacyjna Sił Zbrojnych RP ……..35
3.4. Skład Sił Zbrojnych RP ……..37
3.4.1...

więcej

Systemy motywacyjne w urzedzie Gminy XYZ

Wstęp

Rozdzial 1.
Istota systemu motywacji

1. Pojecie i znaczenie motywacji w zarzadzaniu.
3. Modele i teorie motywacji
3. Formy pobudzania motywacji.
4. System nagród i kar jako instrument do motywacji pracowników


Rozdzial 2.
Charakterystyka urzedu gminy.

1. Historia Urzędu Gminy.
2. Przedmiot i zakres działania
3. Struktura organizacyjna i zatrudnienia.
4. Problemy społeczne i gospodarcze w Gminie XYZ.


Rozdzial 3.
Metody pobudzania motywacji stosowane w urzedzie gminy

1. Wykorzystywane systemy motywacyjne w Urzedzie Gmin.
2. Motywacja finansowa.
3. Motywacja pozafinansowa.
4. Ocena stosowanego systemu motywacyjnego.


Zakończenie
Bibliografiawięcej

Zarządzanie personelem w dzialnosci uslugowej na przykładzie Spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Zarządzanie personelem w działalności uslugowej w ujęciu literatury przedmiotu.

1.1. Pojecie i istota zarządzania.
1.2. Funkcje zarządzania.
1.3. Specyfika procesu zarządzania przedsiebiorstwem uslugowym.
1.4. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej.


Rozdzial II.
Prezentacja spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w BIALYMSTOKU.

2.1. Pojecie spóldzielni pracy.
2.2. Cechy spóldzielni pracy.
2.3. Ustrój spóldzielni pracy.
2.4. Ogólne informacje na temat funkcjonowania Spóldzielni Pracy Fryzjersko Kosmetycznej .
2.5. Przedmiot działalności Spóldzielni.


Rozdzial III.
Zarządzanie personelem w jednostce.

3.1...

więcej

Zarządzanie procesami sprzedaży domów XYZ. s.p Z O.O


Wstęp.

Rozdzial 1.
Zarządzanie w aspekcie teoretycznym.

1.1 Definicja i istota zarządzania oraz funkcje zarządzania.
1.2 Zarządzanie sprzedaza.
1.3 Rola kierownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Rozdzial 2.
Budowa i analiza procesów zarządzania sprzedaza.

2.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ. historia firmy, misja i cele przedsiębiorstwa.
2.2 Analiza procesów zarządzania sprzedaza w firmie XYZ.
2.3. Zidentyfikowane problemy w obszarze sprzedazy.


Rozdzial 3.
Model procesów sprzedaży domów w przedsiębiorstwie XYZ

3.1 Zalozenie modelu.
3.2 Koncepcja ogólna.
3.3 Koncepcja modulów modelu.


Rozdzial 4.
Efekty zastosowania modelu.

Zakończenie……….58
Bibliografia………60
S...

więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz metody rekrutacji na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp.

Rozdzial 1
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi.

3.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi.
3.2 Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi.
3.3 Istota, zasady i modele polityki personalnej.
3.4 Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie.

Rozdzial 2
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.

Rozdzial 3
Instrumenty kadrowe.

5.1 Planowanie zasobów ludzkich.
5.2 Nabór kandydatów i wprowadzanie nowo przyjetych do pracy.
5.3 Szkolenie i doskonalenie pracowników.
5.4 Inne instrumenty kadrowe.

Rozdzial 4
Metody rekrutacji w Przedsiebiorstwie X.

6.1 Charakterystyka Przedsiebiorstwa X.
6.2 Analiza naboru pracowników w Firmie ,X.
6...

więcej

Wspólczesne zmiany w formach zatrudniania na przykładzie przedsiebiorstw z Dolnego Slaska

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Diagnoza dotyczaca form zatrudnienia we wspólczesnych przedsiębiorstwach oraz przyczyny koniecznych zmian

1.1. Ustalenia terminologiczne……….. 6
1.2. Wspólczesnie stosowane formy zatrudniania pracowników oraz przyczyny koniecznych zmian ………..9
1.3. Znaczenie elastycznych form zatrudniania na wspólczesnym rynku pracy ………..19
1.4. Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia ………..21


Rozdzial 2.
Kierunki zmian w formach zatrudnienia – przeglad pogladów

2.1. Wspólczesne kierunki zmian modelu zatrudniania w przedsiębiorstwach ………..27
2.2. Korzysci ze stosowania elastycznych form zatrudniania – dla pracodawcy, pracownika oraz spoleczenstwa ………..31
2.3...

więcej

Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp………..5

Rozdzial 1
Esencja zarządzania – podstawowe zalozenia teoretyczne

1.1 Pojecie i cele zarządzania w ujęciu najwazniejszych teoretyków i praktyków tej dyscypliny………..6
1.2 Istota pracy kierowniczej (menedzerskiej)………..12
1.3 Analiza funkcji zarządzania………..17


Rozdzial 2
Teoretyczne podstawy metod zarządzania ze szczególnym uwzglednieniem lean management

2.1 Istota wspólczesnych metod zarządzania………..25
2.2 Rodzaje wybranych metod zarządzania………..28
2.3 Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem………..34


Rozdzial 3
Wykorzystanie lean management w wybranych przedsiębiorstwach – analiza studium przypadków

3.1...

więcej

Motywacja i wypalenie zawodowe pracowników

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Motywowanie pracowników – modele, teorie, rodzaje

1.1 Istota i pojecie motywacji……… 7
1.2 Modele i koncepcje motywacji……… 10
1.3 Rodzaje motywacji ………17
1.3.1 Motywacja pozytywna……… 17
1.3.2 Motywacja negatywna ………17
1.4 Premie jako skuteczny element motywacji placowej……… 18
1.5 Nowoczesne instrumenty motywowania ………20


Rozdzial 2.
Syndrom wypalenia zawodowego

2.1 Pojecie wypalenia zawodowego ………23
2.2 Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego……… 26
2.3 Wskazniki wypalenia zawodowego ………31
2.4 Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – promocja zdrowia w przedsiębiorstwach ………32


Rozdzial 3.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cel badan ………38

więcej

Ekonomia spoleczna – metoda na sukces wielu.


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Sukces w ekonomii społecznej

1.1.Istota ekonomii społecznej ………..8
1.2.Zastosowanie ekonomii społecznej w Polsce………… 10
1.3. Pozarzadowe organizacje dobroczynne (nonprofit)……….. 12
1.4.Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych……….. 16
1.5.Dostarczanie usług publicznych w zakresię spolecznym ………..17
1.6.Dostarczanie usług publicznych w zakresię technicznym……….. 19
1.7.Działalność handlowa i produkcyjna ………..20
1.8.Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych……….. 21


Rozdzial 2.
Podmioty ekonomii społecznej.

2.1.Działalność gospodarcza……….. 22
2.2.Zaklad Aktywnosci Zawodowej ………..26
2.3...

więcej

Systemy motywacyjne przedsiebiorstw na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……… 5

Rozdzial I
Teorie motywacji.

1.1 Motywowanie – pojecie, istota i zadania……… 8
1.2 Ujecie teorii motywacji ………12
1.2.1 Teorie tresci ………12
1.2.2 Teorie procesu ………20
1.2.3 Teoria wzmocnienia……… 21


Rozdzial II
Instrumenty pobudzania motywacji

2.1 Systemy motywacyjne ………24
2.2 Nagrody i kary jako czynnik motywacyjny ………26
2.3 Motywatory placowe ………29
2.3.1 Wynagrodzenia jako srodek oddzialywania motywacyjnego……… 29
2.3.2 Premia jako instrument skutecznej motywacji ………37
2.4 Motywatory pozaplacowe ………40
2.4.1 Awans jako srodek motywacji……… 44
2.4.2 Szkolenie i rozwój ………45
2.4.3 Kafeteryjne systemy wynagrodzeń ………48


Rozdzial III
Motywowanie pracowników w firmie XXX

3...

więcej

Zaangazowanie organizacyjne jako istotny komponent zarządzania przedsiebiorstwem XYZ.

Wstęp………..3

Rozdzial I
Koncepcja zaangazowania organizacyjnego

1.1 Czym jest zaangazowanie organizacyjne?……….. 5
1.2 Źródła zaangazowania pracowników ………..8
1.3 Rola przelozonych w ksztaltowaniu zaangazowania……….. 12


Rozdzial II
Zaangazowanie organizacyjne a wybrane teorie motywacji

2.1. Zaangazowanie organizacyjne a motywowanie……….. 14
2.2. Zaangazowanie a efektywnosc pracy ………..16
2.3. Opis wybranej metody badawczej……….. 18


Rozdzial III
Badania zaangazowania organizacyjnego na podstawie przedsiębiorstwa XYZ

3.1. Charakterystyka XYZ ………..22
3.2. Wyniki badan zaangazowania organizacyjnego w przedsiębiorstwie XYZ……….. 23
3.3...

więcej

Proces motywacji pracowników w firmie Play

Wstęp………..2

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy motywacji.

1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………..4
2. Definicje i zasady motywacji………..10
3. Modele i teorie motywacji………..12


Rozdzial II
Wynagrodzenia w systemie motywowania pracowników.

1. Definicja i funkcje wynagrodzenia………..24
2. Zasady wynagradzania………..26
3. Formy wynagradzania a motywowanie………..29


Rozdzial III
System wynagrodzeń pracowników na przykładzie firmy Play.

1. Charakterystyka firmy Play………..32
2. Zatrudnienie w firmie Play………..35
3. System wynagrodzeń w firmie Play………..36
4. Premiowanie jako narzedzie motywowania………..41


Zakończenie………..46
Bibliografia………..48
Spis tabel………..51


więcej

Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimiWstęp……….2

Rozdzial I
Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim.

1.1. Cele i zadania zwiazane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi……….4
1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11
1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13


Rozdzial II
Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania.

2.1. Pojecie i rozwój kapitału ludzkiego……….18
2.2. Budowanie struktury organizacji……….21
2.3. Kultura organizacji……….27


Rozdzial III
Podstawowe modele zarządzania zasobami ludzkimi.

3.1. Filozofia modelu amerykanskiego……….34
3.2. Podejscie japonskie……….41
3.3. Model europejski……….53


Rozdzial IV
Zarządzanie procesami a wybrane koncepcje zarządzania.

4.1...

więcej