Pielęgniarstwo

Zagrożenia wypaleniem zawodowym pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na oddziałach internistycznych

Wstęp

Rozdział I
Problem procesu wypalenia zawodowego w świetle literatury przedmiotu
      1.1 Pojęcie oraz istota wypalenia zawodowego
1.2 Źródła i etapy procesu wypalenia zawodowego
1.3 Czynniki kształtujące powstanie procesu wypalenia zawodowego

Rozdział II
Zarządzanie zasobami ludzkimi, a proces wypalenia zawodowego
      2.1.Kontakty interpersonalne i ich rola w rozwoju procesu wypalenia zawodowego
2.2. Zmianowość, jako czynnik organizacyjny biorący udział w rozwoju procesu wypalenia zawodowego
2.3.Rola wsparcia, jako czynnika modyfikującego proces wypalenia zawodowego

Rozdział III
Konsekwencje procesu wypalenia zawodowego
      3.1...

więcej

Rola pielęgniarki w terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z zespołem Downa

Wstęp……….4

Rozdział I
1.1 Charakterystyka Zespołu Downa – etiologia i patogeneza.

1.2 Diagnostyka prenatalna i badania grup ryzyka ……….7
1.3 Cechy Zespołu Downa
9

Rozdział II
2.1 Główne problemy zdrowotne u dzieci z Zespołem Downa
         2.1.1 Zaburzenia ze strony układu krążenia ……….12
2.1.2 Zaburzenia ze strony układu pokarmowego………. 12
2.1.3 Zaburzenia ze strony układu mięśniowego………. 13
2.1.4 Zaburzenia ze strony układu termoregulacji………. 14
2.1.5 Zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego………. 14
2.1.6 Zaburzenia ze strony układu hormonalnego ……….14
2.1.7 Zaburzenia słuchu ……….15
2.1.8 Zaburzenia wzroku ……….15
2.1.9 Zaburzenia neurologiczne………. 15
2.1...

więcej