Rolnictwo

Wpływ pestycydów na bezkręgowce w krajobrazie rolniczym

Streszczenie……….4
Abstract……….4

1. Wstęp……….5

2. Wpływ człowieka na bioróżnorodność……….5

3. Środki ochrony roślin……….6
3.1. Wpływ pestycydów na zapylacze……….8
3.2. Wpływ pestycydów na pożyteczną entomofaunę naziemną……….12
3.3. Wpływ pestycydów na dżdżownice ……….13
3.4. Wpływ pestycydów na pająki……….14

4. Struktura krajobrazu rolniczego……….15
4.1. Wpływ struktury krajobrazu na zapylacze……….17
4.2. Wpływ struktury krajobrazu na pożyteczną entomofaunę naziemną……….18

Wnioski……….21
Bibliografia……….23
Tabele……….26
Rysunki……….36

więcej

Efekty podawania preparatów zawierających aminokwasy rozgałęzione (BCAA)

Wstęp………7

Rozdział 1
Aminokwasy – podstawowe informacje
1.1. Właściwości i znaczenie dla organizmu……… 9
1.2. Klasyfikacja i rodzaje ………11

Rozdział 2
Aminokwasy rozgałęzione i ich rola w organizmie
2.1. Charakterystyka grupy BCAA ………14
2.2. Zawartość aminokwasów rozgałęzionych w organizmie człowieka i zapotrzebowanie……… 16
2.3. Skutki niedoborowego i nadmiernego spożycia aminokwasów rozgałęzionych……… 18

Rozdział 3
Zastosowanie odżywek zawierających aminokwasy rozgałęzione w sporcie
3.1. Formy (rodzaje) odżywek z BCAA i częstość ich stosowania……… 21
3.2. Przyswajalność preparatów BCAA w organizmie……… 22
3.3. Wpływ podawania BCAA na tkankę mięśniową……… 23
3...

więcej

Warunki glebowe i klimatyczne dla produkcji rolniczej w gminie XYZ

I. Wstęp i cel pracy ………. 8

II. Charakterystyka gminy Przyłęk 
2.1. Społeczna i gospodarcza ………. 10
2.2. Zagospodarowania przestrzennego ………. 13
2.3. Produkcji rolniczej ………. 14
2.4. Geologiczna ………. 17
2.5. Klimatyczno-hydrologiczna ………. 19

III. Charakterystyka przyrodnicza gleb użytków rolniczych
3.1. Typy i podtypy gleb ………. 24
3.2. Rodzaje i gatunki gleb ………. 29
3.3. Charakterystyka gleb w zlewni rzeki Zwolenka ………. 32
3.4. Właściwości morfologiczne i fizykochemiczne gleb ………. 34

IV. Klasyfikacja użytkowa gleb gminy
4.1. Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych ………. 43
4.2. Klasy bonitacyjne gleb użytków zielonych ………. 44
4.3...

więcej

Rynek artykulów spozywczych z uwzglednieniem zywnosci ekologicznej w rejonie siedleckim


Wstęp………2

Rozdzial I.
Przeglad literatury dotyczacej rolnictwa
ekologicznego………6

1.1. Rozwój ekologicznych metod produkcji w aspekcie
kryzysu rolnictwa intensywnego………6
1.2. Okreslenie rolnictwa
ekologicznego………7
1.3. Podloze ideowe rolnictwa
Ekologicznego………10
1.4. Jakość zywnosci
ekologicznej………11
1.5. Rozwój rolnictwa ekologicznego na swiecie i w
Pol...

więcej

Wspólna polityka rolna – dostosowanie polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskiej.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Wspólna Polityka Rolna………6

1. Ogólna charakterystyka rolnictwa UE………6
2. Projektowanie i wprowadzenie WPR………8
3. Tworzenie, cele i zakres oraz reforma WPR………10
4. Podstawowe typy rynku rolnego………19
5. Polityka strukturalna w rolnictwie………24


Rozdzial II.
Problemy polskiego prawa w zwiazku z dostosowaniem polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskich.

………3
1. Dostosowanie polskiego prawa rolnego do standardów Unii Europejskiej.
………33
2. Systematyka regulacji prawnych Unii Europejskiej jako wyznacznik zmian prawa rolnego i zywnosciowego w Polsce………36
3. Poprawa dochodowosci rolnictwa jako zasadnicza zmiana w polityce rolnej.
...

więcej

Zmiany w sektorze mlecznym w Polsce w zwiazku z przystapieniem Polski do UE


Wstęp……. 4

Rozdzial I.
Pojecie i znaczenie mleka w zywieniu czlowieka

1.1. Mleko i przetwory mleczne ……. 5
1.2. Znaczenie mleka w zywieniu czlowieka ……. 5
1.3. Spozycie mleka i jego przetworów ……. 7

Rozdzial II.
Polskie mleczarstwo w kontekscie przystapienia do Unii Europejskiej

2.1. Jakość mleka a wymagania unijne……. 25
2.2. Glówne zalozenia ‚Strategii Rozwoju Polskiego Sektora Mleczarskiego’……. 36
2.3. Szanse i wyzwania stojace przed polskim rynkiem mleka……. 44

Rozdzial III.
Pozyskiwanie mleka jako jeden z podstawowych warunków konkurencyjnosci polskiego mleczarstwa Unii Europejskiej

3.1. Perspektywy produkcji mleka w Polsce ……. 54
3.2...

więcej

Chów bydla w Polsce


1. Wstęp ……….2

2. Znaczenie bydla w gospodarstwie rolnym ……….3

3. Rasy bydla w Polsce
3.1. Rasa nizinna Czarno-Biala ……….4
3.2. Bydlo Rasy Polskiej Czerwonej………. 5
3.3. Bydlo Rasy Nizinnej Czerwono-Bialej ……….6
3.4. Bydlo Simentalskie………. 6

4. Srodowisko dla bydla ……….7

4.1. Pomieszczenia dla bydla………. 8
4.1.1. Obory wolno-wybiegowe………. 9

5. Zywienie bydla………. 14

5.1. Budowa i funkcja zwacza ……….14
5.2. Zapotrzebowanie pokarmowe bydla ……….15
5.2.1. Letnie i zimowe zywienie krów mlecznych ……….16

6. Pielegnowanie bydla ……….17

7. Mleczne uzytkowanie krów………. 18

8. Podsumowanie………. 23
9. Literatura ……….24

Uwaga: W pracy nie ma przypisów.

więcej

Wpływ przejazdów agregatów rolniczych po polu na stan fizyczny gleby.


1. Wstęp i cel pracy

2. Przeglad literatury
2.1. Systemy uprawy roli i roslin
2.2. Sposoby oceny intensywnosci przejazdów agregatów ciagnikowych po polu
2.3. Fizyko-mechaniczne wlasciwosci gleby

3. Obekt badan

4. Program badan

5. Metodyka badan wlasnych
5.1. Metodyka wyznaczania wybranych wlasciwosci gleby
5.2. Metodyka okreslania wskazników oceny intensywnosci przejazdów agregatów ciagnikowych po polu

6. Wyniki badan i ich analiza

Bibliografia
Aneks

więcej

Pasze gospodarcze w zywieniu zwierzat.


Rozdzial I.
Charakterystyka wazniejszych pasz………….4

1.1. Rola poszczególnych składników pokarmowych i ich przemiany w organizmie zwierzat
1.2. Wartość pokarmowa pasz
1.3. Podzial i charakterystyka pasz
1.4. Pasze wodniste pochodzenia przemyslowego
1.5. Pasze objetosciowe suche
1.6. Pasze tresciwe
1.7. Przemyslowe mieszanki paszowe
1.8. Pasze tresciwe produkowane w gospodarstwie rolnym
1.9. Produkty uboczne przemyslu rolno – spozywczego – otreby
1.10. Pasze mineralne i syntetyczne zwiazki amonowe

Rozdzial II.
Zywienie bydla

2.1. Ogólne wiadomosci o zywieniu bydla………….37
2.2. Sposób ukladania dziennych dawek pokarmowych dla krów
2.3. Zywienie krów w okresie letnim
2...

więcej

Polskie rolnictwo na tle integracji z Unia Europejska.


Wstęp………1

Rozdzial I.
Obecna sytuacja

1.1. Polskie rolnictwo ………2
1.2. Polska a UE………8
1.3. Rolnictwo a budżet 2002………10
1.4. Specjalny Program Pomocy Przedakcesyjnej na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – SAPARD ………12

Rozdzial II.
Stanowisko Polski w negocjacjach z UE………16

2.1. Pomoc państwa………20
2.2. Rynki poszczególnych produktów rolnych……….21
2.3. Kwestie weterynaryjne i fitosanitarne………23
2.4. Aktualny stan prac integracyjnych………24

Rozdzial III.
Obawy w Polsce zwiazane z integracja rolnictwa z UE

3.1. Zagadnienia ogólne dotyczace integracji polskiego rolnictwa z UE………28
3.2. Wdrazanie i konsekwencje WPR w Polsce………35
3.3...

więcej

Technologia uprawy ziemniaków


I Wstęp

II Cel pracy

III Metodyka pracy

IV Historia, pochodzenie ziemniaka oraz znaczenie gospodarcze

V Charakterystyka botaniczna

VI Ogólna charakterystyka gospodarstwa XYZ

VII Wymagania siedliskowe, wymagania klimatyczne

VIII Nowoczesna technologia uprawy ziemniaka w XYZ
VIII.1.Uprawa roli
VIII.2.Sadzenie ziemniaków
VIII.3.Nawozenie
VIII.4.Pielegnacja chemiczna ziemniaka
VIII.5.Nawadnianie

IX Charakterystyka najwazniejszych odmian uprawianych w XYZ

IX.1.Sante
IX.2.Karlena
IX.3.Felsina
IX.4.Fresco

X Zbiór

X.1.Maszyny wykorzystywane do zbioru
X.2.Przygotowanie do zbioru
X.3.Zbiory wlasciwe

XI Przechowywanie

XII Podsumowanie

Uwaga: Brak przypisów.

więcej

Rolnictwo ekologiczne w Polsce i Unii Europejskiej.


Wstęp

Rozdzial I.
Rolnictwo ekologiczne jako haslo przedmiotowe.

1.1. Definicja rolnictwa ekologicznego jako okreslonego sposobu gospodarowania.
1.2. Funkcje rolnictwa ekologicznego.
1.3. Ustawowa droga do prowadzenia ekologicznej działalności rolniczej w Polsce.

Rozdzial II.
Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej.

2.1. IFOAM
2.2. Podstawowe regulacje prawne w Unii Europejskiej dotyczace rolnictwa ekologicznego.
2.3. Aktualne ustawodawstwo dotyczace rolnictwa ekologicznego obowiazujace w UE.

Rozdzial III.
Akty prawne regulujace rolnictwo ekologiczne w Polsce.

3.1. Pierwsze regulacje prawne dotyczace rolnictwa ekologicznego w Polsce.
3.2...

więcej

Analiza obrotu towaru rolno spozywczego w latach 2006-2007.


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Znaczenie handlu zagranicznego w procesię globalizacji

1.1. Rolnictwo polskie i gospodarka zywnosciowa wobec procesów globalizacji ………..4
1.2. Handel zagraniczny produktami rolno-spozywczymi po wejściu Polski do UE ………..8
1.3. Konkurencyjnosc polskiego przemyslu spozywczego na jednolitym rynku europejskim ………..11
1.4. Międzynarodowe prawo handlowe ………..12

Rozdzial II.
Dane statystyczne z lat 2006-2007

2.1. Rok 2006……….. 15
2.2. Rok 2007 ………..19
2.3. Porównanie miedzy rokiem 2007 a rokiem 2006……….. 20

Rozdzial III.
Kierunki rozwoju handlu zagranicznego

3.1. Bezpieczenstwa zywnosci w UE ………..25
3.2...

więcej

Problemy spoleczno-gospodarcze wspólczesnych rolników.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Proces integracji polskiego rolnictwa z systemem Unii Europejskiej

1.1. Dostosowanie polskiego rolnictwa do stawianych wymogów ………. 5
1.2. Sytuacja rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej ……….12

Rozdzial II.
Istota i charakter rolnictwa

2.1. Znaczenie i funkcje rolnictwa ………. 16
2.2. Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa ……….19

Rozdzial III.
Charakterystyka powiatów: mysliborski, pyrzycki, choszczenski oraz stargardzki województwa zachodniopomorskiego

3.1. Charakterystyka powiatów ………. 27
3.2. Struktura przestrzenna powiatów ……….30
3.3. Stan i struktura ludnosci ………. 33
3.3.1. Wiek ludnosci ………. 35
3.3.2. Stan cywilny ……….36
3.4...

więcej

Finansowanie rozwoju obszarów rolnych 2007-2013Wstęp

Rozdzial I

Wspólna Polityka Rolna do 2007 roku

1.1. Geneza, cele, zasady i ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej
1.2.Specjalne programy rolne dla nowych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej
1.2.1.Specjalny Program Przedakcesyjnej Pomocy na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD)
1.2.2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
1.2.3. Sektorowy Program Operacyjny ‚Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwój obszarów wiejskich-
1.3. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej Luksemburg 2003 rok
1.3.1. System platnosci JPG i JPR
1.3.2.Obliczanie platnosci jednostkowej na hektar uzytków rolnych z wylaczeniem obszaru odlogowego
1.3.3. Zasada wspólzaleznosci

więcej