Unia Europejska Fundusze Unijne

Zabezpieczenie antyterrorystyczne portów lotniczych na terenie Unii Europejskiej

Wstęp……..4

Rozdział 1
Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej
1.1. Pojęcie oraz klasyfikacja terroryzmu ……..6
1.2. Wielowymiarowość skutków ataku terrorystycznego na world trade centre w 2001 ……..12
1.3. Prawne podstawy i polityka antyterrorystyczna w unii europejskiej…….. 16

Rozdział 2
Organizacja portu lotniczego
2.1. Port lotniczy – podstawowe pojęcia…….. 21
2.2. Funkcje i zadania portu lotniczego…….. 24
2.3. Terminal pasażerski…….. 26

Rozdział 3
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne w portach lotniczych Unii Europejskiej
3.1. Uwarunkowania ochrony portów lotniczych…….. 29
3.2. Procedury kontroli w portach lotniczych ……..33
3.3...

więcej

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7
1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11
1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15
1.4. Zadania gminy ………18

Rozdzial II.
Gmina miejsko wiejska XYZ jako obekt badan- charakterystyka spoleczno gospodarcza

2.1. Polozenie geograficzne i podzial administracyjny………21
2.2. Charakterystyka demograficzna………23
2.3. Sytuacja gospodarcza………27
2.3.1. Rolnictwo………27
2.3.2. Działalność pozarolnicza………29
2.3.3. Rynek pracy………32
2.4. Cele strategiczne i priorytety rozwojowe………36

Ro...

więcej

Działalność otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na przykładzie OFE XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka ubezpieczen spolecznych.

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z ubezpieczeniem……….7
1.2. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze……….11
1.3. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego……….14

Rozdzial 2.
System emerytalny w Polsce.

2.1. System emerytalny przed i po reformie……….23
2.2. Istota skladki na ubezpieczenie społeczne……….27
2.3. Organizacja systemu ubezpieczen emerytalnych……….31

Rozdzial 3.
Otwarte fundusze emerytalne w systemie ubezpieczenia społecznego.

3.1. Istota oraz zasady działania otwartych funduszy emerytalnych ……….41
3.2. Wybór i czlonkostwo w otwartym funduszu emerytalnym……….47
3.3...

więcej

Prawne aspekty pierwszego filaru Unii Europejskiej

<strong
<br
Wykaz skrótów……… 3<br
Wstęp ………4<br
<brRozdzial I.<br Geneza Unii Europejskiej 6<br
<brRozdzial II.<br Traktaty jako podstawa wspólnot <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………10<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza i Wspólnota Energii Atomowej ………12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3. Traktaty modyfikujace ………16<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.4. Wspólnoty Europejskie a Unia Europejska ………22<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.5. Trzy filary Unii Europejskiej – ‚budowla’……… 23<br
<strong<brRozdzial III<brŹródła prawa wspólnotowego. <br
<brRozdzial IV...

więcej

Euro jako waluta Unii Europejskiej.

<strong
<br
Wykaz wazniejszych skrótów……… 3<br
<br
Wstęp……… 4<br
Rozdzial I <br Euro jako pieniadz <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Pojecie pieniadza ……… 6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Nazwa wspólnego pieniadza unijnego ……… 7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Banknoty euro ……… 8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4. Monety euro ……… 18<br
<br<strong
Rozdzial II.<br Proces urzeczywistniania euro jako waluty Unii Europejskiej </strong26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Historia integracji monetarnej ……… 26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1.1.Geneza europejskiego pieniadza ……… 26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&en...

więcej

Od idei do powstania Unii Europejskiej. Przebieg procesu integracji europejskiej.

<strong
<br

<br1. Spis tresci………. 3<br
<br2. Wstęp………. 4<br
<br3. Cel i zakres pracy……….5<br
<br4. Geneza integracji europejskiej………. 6<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.1 Europa jako wspólnota- ujecie historyczne ……….6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2 Idee integracyjne w XIX wieku ……….8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2.1 Podejmowane próby tworzenia stowarzyszen integracyjnych………. 11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.3 Uwarunkowania dzialan integracyjnych ……….13<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.3.1 Richard Coudenhove – Kalergi (Unia Paneuropejska) ……….16<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp...

więcej

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w województwie XYZ w latach 2004-2010.

<strong
<br

Wstęp<br
Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy<br
<brRozdzial 1.<br
Fundusze strukturalne, jako instrument realizacji regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej w latach 2004-2010<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Regionalna polityki strukturalna Unii Europejskiej<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1.1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania funduszy strukturalnych UE<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Implementacja Polskiej polityki regionalnej w latach 2004-2010<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1.1 Sektorowe Programy Operacyjne w okresie programowania 2004-2006<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&...

więcej

Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w Unii Europejskiej.

<strong
<br

Wstęp<br
<brRozdzial 1.<br Rozwój współpracy policyjnej i sadowej<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Geneza wspólpracy, ewolucja uprawnien i struktur<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Grupa TREVI<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. System Schengen<br
<strong<brRozdzial 2.<br Unijne instytucje ochrony prawa<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Polityka UE w obszarze spraw wewnetrznych<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Wyspecjalizowane instytucje<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.1. Europejski Urzad Policji – EUROPOL<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.2...

więcej

Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce.

<strong
<br

Wstęp 4<br
<brRozdzial I <brFundusze strukturalne Unii Europejskiej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Charakterystyka środków finansowych Unii Europejskiej ………6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Metody pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej ……… 18<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Narodowa Strategia Spójnosci, jako polski plan pozyskiwania srodków
finansowych Unii Europejskiej ………23<br
<br<strongRozdzial II <brAnaliza polskiej infrastruktury technicznej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Wprowadzenie do terminologii infrastruktury technicznej ………26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2...

więcej

Emerytura jako jedna z form zabezpieczenia społecznego Polaków.

<strong
<br
Wstęp………..5<br
<brRozdzial I <brPolski system zabezpieczenia społecznego………..6<br
<brRozdzial II <brPowstanie i rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce………..20<br
<brRozdzial III<br charakterystyka prawa do emerytury. <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1. Warunki nabycia prawa do emerytury………..26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2. Trzyfilarowy system emerytalny………..28<br
<strong<brRozdzial IV<br Idealny system emerytalny – czy taki istnieje?. <br
<brRozdzial V <brEuropejska emerytura………..39<br
<brZakończenie………..43<br
Bibliografia………..44<br
Spis wykresów, tabel, rysunków………..46<br
Oswiadczenie………..47<br
<br
&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

więcej

System instytucji unijnych po wejściu w zycie traktatu z Lizbony.

<strong
<br
Wykaz skrótów………4<br
Wstęp………5<br
<brRozdzial 1.<br Traktat lizbonski – ogólne zalozenia i rys historyczny. <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Przyczyny zawarcia nowego traktatu………7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Postanowienia Traktatu z Lizbony dotyczace kwestii ogólnych………8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Sytuacja w Europie poprzedzajaca Traktat Lizbonski – lata 1952-2001………10<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3.1. Utworzenie Wspólnoty Wegla i Stali………10<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3.2. Traktaty Rzymskie………10<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3.3...

więcej

Koncepcja euroregionów i jej zastosowanie w Polsce.

<strong
<br

Wstęp.<br
<br
Rozdzial I.<br Geneza euroregionów i ich powstanie w Polsce.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Inicjatywa tworzenia euroregionów w Polsce.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Pojecie i charakterystyka regionu, regionu transgranicznego, euroregionu oraz współpracy transgranicznej.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Podstawy prawne tworzenia i współpracy euroregionów.<br
<br<strong
Rozdzial II.<br Charakterystyka Euroregionu XYZ.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Geneza Euroregionu XYZ.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Władze stowarzyszenia, jego zarzad oraz czlonkowie.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&en...

więcej

Wpływ przystapienia Polski do Unii Europejskiej na rolnictwo i obszary wiejskie.

<strong
<br

Wstęp ………..4<br
<brRozdzial I<br Polityka rolna unii europejskiej </strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej……….. 6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Funkcje polityki rolnej……….. 8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Fundusze UE dla realizacji polityki rolnej ………..12<br
<strong<brRozdzial II <brŚrodki unii europejkskiej przeznaczone na rolnictwo i obszary wiejskie </strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Dopłaty bezpośrednie……….. 17<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)……….. 21<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3...

więcej

Perspektywy wejscia Polski do strefy euro.

<strong
<br
Wstęp…………2<br
<br
Rozdzial 1. <br
Droga do wspólnej waluty<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Euro – waluta miedzynarodowa…………6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Traktat Rzymski – powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…………7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Plan Wernera…………8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Europejski System Walutowy…………11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.1 ECU…………11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.2 Mechanizm Kursowo-Interwencyjny…………13<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4...

więcej

Reforma Unii Europejskiej na podstawie Traktatu Lizbonskiego.

<strong
<br

Wstęp ……….. 3<br
<br
Rozdzial I<br Geneza i historia Unii Europejskiej.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Geneza Unii Europejskiej……….. 5<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Historia i budowa ‚Konstytucji dla Europy’………..12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Prace nad nowym Traktatem……….. 15 <br
<br<strong
Rozdzial II<br Wybrane postanowienia Traktatu.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Kompetencje Unii i poszczególnych jej organów……….. 17<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. System glosowania w Radzie……….. 26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej……….. 32<br
<br<strong
...

więcej