Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – analiza szczególowa programu szkolenia


Wstęp……….2

1. Analiza uwarunkowan prawnych wprowadzenia certyfikatów kompetencji zawodowych. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu……….5

1.1 Warunki przystapienia do egzaminu
1.2 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu
1.3 Sposób przechowywania protokolów z przeprowadzonych egzaminów oraz przeprowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych


2. Szczególowa analiza programu szkolenia……….8

2.1 Program szkolenia w zakresię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoznika drogowego obejmuje nastepujaca tematyke:
2.1.1 Umowy o działalności gospodarczej
2.1.2 Formy organizacyjne działalności gospodarczej:
2.1.3 Prawo finansowe
2.1.4.Zarządzanie przedsiebiorstwem
2.1.5. Dostep do zawodu i do rynku przewozu osób w Unii Europejskiej
2.1.6 Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06 wrzesnia 2001
2.1.7 Ruch drogowy
2.1.8 Instytucje miedzynarodowe
2.1.9. Miedzynarodowy transport drogowy – Umowy dwustronne
2.1.10 Międzynarodowe przewozy pasazerskie


3. Zasady funkcjonowania polskich przewozników w aspekcie wynegocjowanych warunków w rozdziale: transport………..28

3.1. Ogólne informacje na temat galezi transportu


4. Tendencje w transporcie, diagnoza stanu obecnego……….31

4.1 Obserwacje ogólne
4.2 Zmiany w gospodarce a transport
4.3 Zmiany w sektorze transportu
4.4 Zmiany w poszczególnych galeziach transportu


5. Uwarunkowania rozwoju……….40

5.1 Przewozy ladunków


6. Prognozy potrzeb przewozowych…………42

6.1 Kierunki glównych przemieszczen korytarzowych.
6.2 Prognoza ruchu na sieci drogowej


7. Strategie rozwojowe systemu transportowego na lata 2000 – 2015……….44

7.1 Glówne przesłanki strategii, dylematy wyboru priorytetów
7.2 Pola decyzyjne, modele procesu wdrazania celów polityki


8. Rozwój transportu samochodowego……….47
8.1 Kierunki polityki


9. Problemy techniczne dostosowania pojazdów do nowych wymogów Unijnych……….56

9.1. System zezwolen dla pojazdów typu „green lorry” EURO-1
9.1.1 Emisja spalin
9.2. System zezwolen dla pojazdów typu „greener and safe lorry” EURO-2
9.2.1 Emisja spalin
9.2.2 Minimalne wymogi techniczne oraz wymogi w zakresię bezpieczenstwa
9.3. System zezwolen dla pojazdów typu „EURO 3 safe lorry”
9.3.1 Emisja spalin
9.3.2 Minimalne wymogi techniczne oraz w zakresię bezpieczenstwa
9.4. Przepisy dotyczace emisji w Europie
9.5. Inspekcja Transportu samochodowego
9.5.1 Prawa i obowiazki oraz procedury stosowanie przez Inspekcje Transportu Drogowego

Zalaczniki……….70

Uwaga: Brak przypisów i bibliografii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>