Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia typu niepracowniczego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

1. Przyczyny rozwoju elastycznych form zatrudnienia ………..6

2. Flexicurity – ochrona socjalna a elastyczne formy zatrudnienia……….. 12
3. Elastyczne formy zatrudnienia niepracowniczego – wprowadzenie……….. 17
4. Umowa o dzieło ………..21
5. Umowa zlecenie ………..28
6. Umowa agencyjna……….. 39
7. Umowa o pracę nakładczą……….. 45
Bibliografia……….. 54

Oceń