Charakterystyka rynku używek w Polsce.

Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Charakterystyka rynku używek w Polsce………4

1.1. Uzywki jako produkt………4
1.2. Produkcja używek w Polsce………9
1.3. Uczestnicy polskiego rynku używek w latach 1990 – 2000………22


Rozdzial 2.
Tendencje i przemiany w spożyciu i wydatkach gospodarstw domowych w Polsce………32

2.1. Wydatki i spozycie zywnosci………32
2.2. Wydatki na mieszkanie………40
2.3. Wydatki na ochrone zdrowia………42

Rozdzial 3.
Przemiany w spożyciu używek w Polsce………47

3.1. Spozycie i wydatki na uzywki w Polsce………47
3.2. Analiza struktury i poziomu wydatków………64
3.3. Tendencje w spożyciu uzywek………72


Zakończenie………82
Bibliografia………84
Spis tabel………85
Spis wykresów………87

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>