Charakterystyka służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

>


Wstęp………..5

Rozdział 1.
Polskie Służby specjalne – zarys historyczny oraz podstawowe pojęcia

1.1. Geneza wywiadu i kontrwywiadu w Polsce………..7
1.2. Służby specjalne II Rzeczypospolitej………..9
1.3. Polskie Służby specjalne z czasów II Wojny Światowej………..12
1.4. Polskie Służby specjalne okresu PRL………..13


Rozdział 2.
Szczególny charakter funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2.1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego………..17
2.2. Nabór do służby………..21
2.3. Obowiązki i zadania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego………..23
2.4. Nadzór i kontrola pracy w jednostkach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego………..25


Rozdział 3.
Warunki służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ich prawna ochrona.

3.1 Zasady i tryby doskonalenia zawodowego………..29
3.2 Warunki przyznawania wyróżnień, nagród rocznych, nagród uznaniowych oraz zapomóg………..30
3.3 Postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego………..34
3.4 Zaopatrzenie emerytalne i rentowe funkcjonariuszy oraz ich rodzin…………37


Zakończenie………..41
Literatura………..43

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>