Choroba Parkinsona a zespoly parkinsonowskie i parkinsonizm plus

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.


Wykaz skrótów…………. 5
1. Wstęp…………. 6
2. Cel i zakres pracy…………. 10
3. Anatomia i fizjonomia ukladu nerwowego…………. 11

3.1. Uklad nerwowy w chorobie Parkinsona ………….23
4. Epidemiologia choroby Parkinsona ………….26
5. Obraz kliniczny i rozpoznanie choroby Parkinsona…………. 27
6. Objawy ze strony autonomicznego ukladu nerwowego w chorobie Parkinsona ………….29
7. Objawy dodatkowe, psychologiczne i społeczne w chorobie Parkinsona…………. 32
8. Etiopatogeneza choroby Parkinsona ………….34
9. Choroba Parkinsona a zespoly parkinsonowskie i parkinsonizm plus ………….36
10. Leczenie i jego skutki niepozadane ………….39
10.1. Leczenie operacyjne ………….41
11. Rehabilitacja pacjentów z choroba Parkinsona ………….47
12. Postep nauki w dziedzinie diagnostyki i leczenia choroby Parkinsona ………….52
13. Opis przypadku choroby Parkinsona na podstawie dokumentacji medycznej…………. 57
13.1.Istota implantacji stymulatora struktur glebokich mózgu do jadra niskowzgórzowego ………….58
14. Plan opieki pielegniarskiej pacjenta po wszczepieniu stymulatora struktur glebokich mózgu do jadra niskowzgórzowego ………….60
14.1. Plan opieki pielegniarskiej pacjenta z choroba Parkinsona ………….63
15. Wyniki zastosowanego leczenia…………. 72
16. Wnioski ………….74


Podsumowanie…………. 75
Bibliografia ………….76
Wykaz rycin ………….83

 

 


Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.