Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy przez nauczycieli szkól Licealno-Gimnazjalnych.


Wstęp

Rozdzial 1.
Ryzyko zawodowe w świetle literatury

1.1. Podstawowe pojecia ryzyka zawodowego
1.2. Akty prawne normujace przepisy ryzyka zawodowego
1.3. Ocena ryzyka zawodowego
1.3.1. Procedury oceny ryzyka zawodowego
1.3.2. Metody oceny ryzyka zawodowego
1.4. Sposoby przeciwdziałania zagrozeniom w miejscu pracy


Rozdzial 2.
Srodowisko pracy nauczyciela a ryzyko wystapienia choroby zawodowej

2.1. Charakterystyka srodowiska pracy nauczyciela
2.2. Pojecie choroby zawodowej
2.3. Choroby zawodowe w srodowisku nauczycieli
2.4. Profilaktyka i identyfikacja zagrozen w zakresię chorób zawodowych
2.5. Funkcjonowanie nauczyciela w systemie prawnej i organizacyjnej ochrony pracy w Polsce i UE
2.6. Choroby zawodowe nauczycieli w świetle statystyk


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan
3.2.Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Zmienne i wskazniki
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.5. Teren, organizacja i przebieg badan
3.6. Charakterystyka grupy badawczej


Rozdzial 4.
Choroby zawodowych w srodowisku nauczycieli – analiza wyników badan wlasnych

4.1. Swiadomosc ryzyka zawodowego i choroby zawodowej u badanych nauczycieli
4.2. Choroby i dolegliwosci wystepujace u badanych nauczycieli
4.3. Zdiagnozowane u badanych choroby majace zwiazek z wykonywanym zawodem i ich profilaktyka


Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>