Controlling jako proces zarządzania przedsiebiorstwem na przykładzie Polskiej Grupy Supermarketów.

17 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………. 2

Rozdział I
Istota, funcje oraz cele controllingu

1.1. Istota controllingu i jego rodzaje………. 4
1.2. Funkcje i cele controllingu ……….19

Rozdział II
Istota procesu zarządzania

2.1.Definicje procesu zarządzania oraz jego funkcje………. 25

2.2. Kontrola w procesię zarządzania ……….34

Rozdział III
Zastosowanie controllingu w Polskiej Grupie Supermarketów

3.1.Prezentacja Polskiej Grupy Supermarketów ………. 40
3.2.Wdrozenie controllingu do Polskiej Grupy Supermarketów ……….43
3.3.Controlling w Polskiej Grupie Supermarketów ……….45

Zakończenie ……….52
Bibliografia ……….54
Spis rysunków, schematów, tabel………. 57