Controlling jako system koordynacji dzialan w przedsiębiorstwie.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Rozdzial I.
Istota i znaczenie controllingu.

1.1. Historia controllingu ………3
1.2. Co to jest controlling ………4
1.3. Tresc controllingu ……… 7
1.4. Istota i zadania controllingu ………9
1.5. Controlling operacyjny ………13
1.5.1 Zadania controllingu operacyjnego ………16
1.6. Controlling strategiczny ………20
1.6.1. Zadania controllingu strategicznego ………22
1.6.2. Planowanie strategiczne i kontrola strategiczna ……… 24
1.7. Powiazanie controllingu strategicznego z operacyjnym ………27
1.8. Zadania controllera ………29
1.8.1. Wymogi stawiane controllerowi ………32
1.8.2 Miejsce controllera w strukturze przedsiębiorstwa ………33
1.8.2.1. Controller zajmujacy pozycje sztabowa ……… 35
1.8.2.2. Controller zajmujacy pozycje liniowa ……… 36

Rozdzial II.
Instrumenty usprawniajace controlling

2.1. Rachunkowość jako źródłoinformacji dla controllingu operacyjnego ………38
2.1.1. Rachunek kosztów pelnych ………40
2.1.2. Rachunek kosztów zmiennych ………42
2.1.3. Rachunek kosztów dzialan ABC (activity-based costing) ………44
2.1.4. Rachunek wyników ………46
2.1.4.1. Krótkoterminowy rachunek wyników ………47
2.1.4.2. Dwustopniowy rachunek wyników ……… 47
2.2. Próg rentownosci (break-even-analyses) ………48
2.3. Wskazniki finansowe jako instrumenty wspomagajace controlling ………50

Rozdzial III.
Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa XYZ

3.1. Historia przedsiębiorstwa ………58
3.2. Opis działalności gospodarczej przedsiębiorstwa ……… 61
3.3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa ………62
3.4. Działalność produkcyjna i handlowa ……… 65
3.5. Zatrudnienie i systemy motywacyjne ……… 73
3.6. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa na inwestycje ………76

Bibliografia ………77Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.