Cyberbezpieczeństwo, nowe zagrożenia i sposoby ich zwalczania

7 grudnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp………4

Rozdział 1
Pojęcie cyberbezpieczeństwa

1.1 Definicje i podział cyberprzestępczości………6
1.2 Prawne aspekty cyberprzestępczości ………11
1.3 Cyberbezpieczeństwo sektora finansowego ………15
1.4 Cyberterroryzm ………17


Rozdział 2
Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni

2.1. Obserwowane zagrożenia ………26
2.1.1 Spam ………30
2.1.2 Spam nigeryjski……… 31
2.1.3 Kradzież tożsamości……… 32
2.1.4 Botnet……… 33
2.1.5 Phishing ………33
2.1.6 DDos ………33
2.1.7 Oszustwa na aukcjach internetowych ………34
2.2. Ciemna strona sieci-Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni na przykładzie anonimowej sieci. TOR ………34
2.2.1 Darknet ………34
2.2.2 Tor ………35
2.2.3 Kryptowaluta……… 38
2.2.4 Pornografia dziecięca i pedofilia ………39


Rozdział 3
Zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni

3.1 Zwalczanie cyberprzestępczości ………41
3.1.1Wymiar krajowy……… 43
3.1.2 Wymiar międzynarodowy……… 51
3.2 Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży……… 55
3.2.1 Internet zagrożeniem dla dzieci i młodzieży……… 55
3.2.1 Dzieci i młodzież jako użytkownicy sieci……… 58
3.2.3 Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży……… 60


Zakończenie……… 63
Bibliografia ………64

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto