Cyberterroryzm jako główne zagrożenie w Polsce 4.5/5 (8)

10 listopada 2019 0 Przez administrator

I. Wstęp z założeniami metodologicznymi
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu
1.2. Przedmiot badań
1.3. Podmiot badań
1.4. Cel główny
1.5. Główny problem badawczy
1.6. Teren badań
1.7. Obszar badań

II. Charakterystyka cyberprzestrzeni i kierunki jej ewolucji

2.1. Pojęcie i zakres cyberprzestrzeni, cyberprzestępczości i cyberterroryzmu

2.2. Cyberprzestrzeń jako obiekt ataków terrorystycznych

III. Uwarunkowania prawne zwalczania terroryzmu

3.1. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości
3.2. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
3.3. Kodeks karny
3.4. Rządowy program w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2011-2016

IV. Organy i przedmioty odpowiedzialne za zwalczanie cyberterroryzmu

4.1. Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe
4.2. CERT Polska
4.3. Prokuratura i sady powszechne
4.4. Policja
4.5. ABW
4.6. Ministerstwo cyfryzacji
4.7. Inne organy właściwe związane z cyberprzestepczością

Zakończenie
Bibliografia
Rysunki

Oceń