Cyberterroryzm jako zagrożenie dla współczesnego świata 4.57/5 (21)

29 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Zagrożenia w cyberprzestrzeni

1.1. Pojęcie cyberterroryzmu
1.2. Pojęcie cyberprzestrzeni
1.3. Przestępstwa komputerowe i cyberwojny
1.4. Haker jako nowa forma zagrożeń
1.5. Wnioski

Rozdział II
Analiza zagrożeń w cyberprzestrzeni

2.1. Ataki w cyberprzestrzeni
2.1.1. Przykłady ataków cyberterrorystycznych
2.1.2. Przyczyny ataków cyberterrorystycznych
2.1.3. Skutki ataków cyberterrorystycznych
2.2. Wnioski

Rozdział III
Służby oraz organy, które posiadają uprawnienia do zwalczania zjawiska cyberterroryzmu

3.1. Centrum Antyterrorystyczne
3.2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
3.3. Agencja Wywiadu
3.4. Służba Wywiadu Wojsk
owego
3.5. Wydział Operacyjny Straży Granicznej
3.6. Służba Kontrwywiadu Wojskowego
3.7. Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej
3.8. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
3.9. Wnioski

Rozdział IV
Działania podejmowane w celu zapobiegania atakom terrorystycznym w cyberprzestrzeni

4.1. Zwalczanie cyberprzestępczości
4.2. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania ataków w cyberprzestrzeni
4.3. Wnioski

Rozdział V
Analiza badań empirycznych

5.1. Wyniki badań własnych
5.2. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Załączniki

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto