Cyberterroryzm jako zagrozenie XXI wieku.


Wstęp……….3

Cel pracy

Rozdzial I.
Charakterystyka cyberprzestrzeni i kierunki jej ewolucji……….7

1.1. Pojecie i zakres cyberprzestrzeni, cyberprzestepczosci i cyberterroryzmu.
1.2. Cyberprzestrzen jako obiekt ataków terrorystycznych.


Rozdzial II.
Technologiczne i organizacyjne……….20

Uwarunkowania bezpieczenstwa informacyjnego Polski w XXI wieku
2.1. Zarządzanie bezpieczenstwem informacyjnym w Polsce.
2.2. Bezpieczeństwo informacyjne w Krajach Unii Europejskiej.


Rozdzial III.
Finansowanie organizacji terrorystycznych………..36

1. Źródła finansowania terrorystów.
2. Prawo międzynarodowe wobec problemu przeciwdziałania finansowaniu działalności terrorystycznej.


Rozdzial IV.
Kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty walki z cyberterroryzmem………..47

1. Terrorysci w cyberprzestrzeni.
2. Miedzynarodowa wspólpraca w zwalczaniu cyberprzestepczosci.


Zakończenie……….55
Bibliografia


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>