Cywilna i demokratyczna kontrola nad silami zbrojnymi.

 


Wstęp………5

Rozdzial 1
Historyczne i społeczne uwarunkowania cywilnej kontroli państwa nad armia………8

Rozdzial 2
Typologia kontroli cywilnej………20

Rozdzial 3
Etapy tworzenia cywilnej kontroli nad armia w Polsce przed 1997 rokiem ………30

3.1. Koncepcja parlamentarno rzadowa
a ) Powolanie i dzialalnosc komisji Zabinskiego ………30
b ) Sprawa ministra Jana Parysa ………32
c) Koncepcje kontroli w projektach konstytucyjnych………36
3.2. Koncepcja obozu prezydenckiego ………44


Rozdzial 4
Zwierzchnictwo cywilne nad armia w świetle konstytucji z 1997 roku i innych aktów prawnych.

4.1. Spory o ksztalt cywilnej kontroli w projektach ustaw………53
4.2. Ustawy o dysponowaniu silami zbrojnymi i w stanie wojennym………64


Rozdzial 5
Kontrola cywilna nad silami zbrojnymi.

5.1. Uprawnienia wladzy ustawodawczej w zakresię kontroli nad armia………71
5.2. Uprawnienia wladzy wykonawczej w zakresię kontroli nad armia………81
5.3. Organy kontroli niezaleznej Najwyzsza Izba Kontroli, Trybunal Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich………91


Podsumowanie………95

Bibliografia………97


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>