Czas pracy- próba charakterystyki poszczególnych systemów. 4.22/5 (54)Wstęp……… 3

Rozdzial 1.
Zagadnienia ogólne

1.1. Pojecie i definicja czasu pracy ………5
1.2. Definicja pracy zmianowej ………8
1.3. Definicja doby pracowniczej ………9


Rozdzial 2.
Normy czasu pracy

2.1. Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy……… 12
2.2. Okres rozliczeniowy ………13
2.3. Wymiar czasu pracy……… 14
2.4. Ewidencja czasu pracy ………15


Rozdzial 3.
Systemy i rozklady czasu pracy

3.1. Pojecie systemu czasu pracy……… 17
3.2. Podstawowy system czasu pracy……… 17
3.3. Szczególne systemy czasu pracy……… 19
3.3.1. Równowazny czas pracy ………19
3.3.2. Zadaniowy czas pracy ………20
3.3.3. Indywidualny rozklad czasu pracy……… 21
3.3.4. System pracy weekendowej……… 23
3.3.5. System skróconego czasu pracy……… 23
3.3.6. System skróconego tygodnia pracy……… 24
3.3.7. System pracy w ruchu ciaglym ………24
3.3.8. Przerywany system czasu pracy ………25
3.3.9. Czas pracy przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób ………25
3.3.10. Czas pracy przy dozorze urzadzen lub przy czesciowym pozostawaniu w pogotowiu do pracy……… 25
3.4. Praca w godzinach nadliczbowych ………26
3.5. Praca w porze nocnej, w niedziele oraz swieta ………29


Zakończenie ……… 35
Bibliografia ……… 37


Oceń