Częste zapytania

Motywowanie i angażowanie pracowników a osiągane wyniki finansowe Alior Banku

Wstęp………4

Rozdział 1
Teorie motywowania i angażowania pracowników
1.1. Kapitał ludzki ………5
1.2. Polityka kadrowa……… 6
1.3. Rola zaangażowania w zarządzaniu ………8
1.4. Motywowanie w zarządzaniu ………11
1.5. Strategie HR ………14

Rozdział 2
Alior Bank S.A.
2.1. Historia powstania, koncepcja, wizja……… 18
2.2. Działalność, przewaga konkurencyjna……… 19
2.3. Kadra menedżerska……… 22

Rozdział 3
Wpływ motywacji na wyniki finansowe
3.1. Procesy rekrutacji i szkoleń, zarządzanie wynagrodzeniami, zatrudnienie ………25
3.2. Oferta publiczna akcji ………29
3.3. Wyniki finansowe……… 32

Wnioski ………34
Bibliografia……… 36
Spis tabel i rysunków……… 41
Streszczenie ………42

więcej