Czlowiek stary w percepcji wspólczesnej mlodziezy

Wstęp………. 3

Rozdzial I
Starosc, starzenie a sytuacja seniorów we wspólczesnym społeczenstwie.

1.1. Starosc i starzenie się w wymiarze biologicznym, psychicznym i społecznym………. 6
1.2. Czlowiek starszy w społeczenstwie i rodzinie………. 23
1.3. Aktywnosc spoleczna, edukacyjna i kulturalna seniorów………. 31


Rozdzial II
Metodologia badan

2.1. Przedmiot i cel badan………. 40
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 42
2.3. Charakterystyka zastosowanych metod, technik oraz narzedzi badawczych………. 45
2.4. Grupa badawcza………. 50
2.5. Organizacja i przebieg badan………. 53


Rozdzial III
Analiza i interpretacja wyników badan.

3.1. Starosc i proces starzenia się w opinii młodzieży ………. 55
3.2. Sytuacja osób starych w społeczenstwie………. 68
3.3. Rola i miejsce osób starszych w rodzinie………. 76
3.4. Aktywnosc spoleczna i edukacyjna seniorów………. 86


Zakończenie. Wnioski z badan………. 99
Bibliografia………. 106
Zalaczniki………. 110


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>