Czynniki determinujace zachowania prospołeczne dzieci szescioletnich 4.13/5 (23)

23 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I
Teoria zachowan prospolecznych………5

1. Zachowania prospołeczne – wyjasnienie terminu………5
2. Mechanizmy uruchamiajace czynnosci prospołeczne………8
2.1. Motywy czynnosci prospołecznych u dzieci………10
3. Rola wychowawcy w procesię stymulacji zachowan prospołecznych u dzieci………12
4. Rola rodziny w ksztaltowaniu postaw prospołecznych dziecka………14
4.1. Postawy rodzicielskie determinujace osobowosc dziecka………16
4.2. Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka………18
4.2.1. O potrzebie milosci………19
4.2.2. O Potrzebie bezpieczenstwa………20
4.2.3. O potrzebie uznania………21
5. Charakterystyczny poziom zachowan prospołecznych dzieci do lat siedmiu………22
6. Sposoby kreowania zachowan prospolecznych………26
7. Rola zabawy dydaktycznej w pracy z dziecmi w wieku przedszkolnym………30


Rozdział II
Metodologia badan………34

1. Cel badan i problemy badawcze………34
2. Teren badan………35
3. Metody i narzedzia badawcze………36
4. Wyniki badan………40
5. Propozycje zabaw dydaktycznych………86


Zakończenie………98
Bibliografia………102
Aneksy………103

Oceń