Darowizna jako umowa przenoszaca wlasnosc.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Ogólne zagadnienia na temat umów……….6

1. Podstawowe wiadomosci o zobowiazaniach. Umowy jako źródła zobowiazan
……….6
2. Tresc i forma umów. Zasada swobody umów……….10
3. Zagadnienia szczególne zwiazane z zawieraniem umów – umowa przedwstepna
……….13
4. Dodatkowe zastrzezenia umowne……….14


Rozdzial II
Prawo wlasnosci – nabywanie, przenoszenie, utrata……….18Rozdzial III
Darowizna wedlug kodeksu cywilnego……….23

1. Pojecie i cechy……….23
2. Zawarcie umowy……….27
3. Skutki prawne……….28
4. Odwolanie darowizny……….35
5. Rozwiazanie darowizny……….47
6. Darowizna a zachowek……….49
6.1. Obowiazek doliczania darowizn do spadku……….49
6.2. Zasady okreslania wartosci przedmiotu darowizny podlegajacej doliczeniu do spadku……….50
6.3. Doliczanie darowizn do spadku w zwiazku z ustalaniem zachowku naleznego zstepnemu darczyncy………50
6.4. Doliczanie darowizn do spadku zwiazane z ustaleniem zachowku dla dalszego zstepnego darczyncy
……….51
6.5. Doliczanie darowizn do spadku w toku ustalania zachowku przewidzianego dla malzonka
spadkodawcy……….52
6.6. Doliczanie darowizn do spadku w trakcie obliczania zachowku przyslugujacego wstepnym
spadkodawcy……….53
6.7. Zaliczanie darowizn na zachowek nalezny osobie obdarowanej……….53
6.8. Odpowiedzialnosc osoby obdarowanej za zachowek nalezny uprawnionemu……….54
7. Zaliczanie darowizn na schedy spadkowe……….55


Rozdzial IV
Darowizna w prawie podatkowym……….58Zakończenie……….67
Bibliografia……….69

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>