Dbałość o zdrowie u osób palących ryzykujących jego utratę Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I
Ryzyka występujące u osób palących

1.1. Pojęcie ryzyka w literaturze tematu ……….5
1.2. Typy występujących ryzyk u osób palących ……….8
1.3. Ryzyko zdrowotne występujące przy paleniu tytuniu………. 9
1.4. Statystyki dotyczące palaczy tytoniu ……….11


Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1. Cel i przedmiot badań własnych………. 14
2.2. Problemy badawcze ……….14
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystane w badaniach ……….15
2.4. Organizacja badań własnych ……….16


Rozdział III
Analiza wyników przeprowadzonych badań

3.1. Charakterystyka badanych osób ……….17
3.2. Występujące ryzyka u osób palących papierosy ……….17
3.3. Przeciwdziałanie ryzykom spowodowanych przez palenie papierosów………. 19
3.4. Wnioski z analizy………. 21


Posumowanie ……….22
Bibliografia ……….23
Wykaz rycin ……….25
Aneks ……….26

Oceń