Degradacja środowiska naturalnego, nierówności społeczne oraz przemiany demograficzno-kulturowe jako czynniki zdolne spowolnić światową ekspansję CHRL w perspektywie 2050 roku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I
Uwarunkowania geopolityczne, kulturowe oraz rys historyczny Chińskiej Republiki Ludowej

1.1. Informacje wstępne o ChRL ……….5
1.2. Chińska Republika Ludowa w latach 1949 –1978………. 8

Rozdział II
Współczesne realia gospodarcze i polityczne Chińskiej Republiki Ludowej po 1978 roku

2.1 Początek reform ……….18
2.2 Druga fala reform ……….24
2.3 Ocena podjętych reform ……….30

Rozdział III
Czynniki podwyższonego ryzyka

3.1 Wprowadzenie do zagrożeń rozwoju Chin ……….36
3.2 Zniszczenie środowiska naturalnego ……….38
3.3 Kultura Chin po 2000 roku……….46
3.4 Problematyczna demografia ……….49

Rozdział IV
Chińska Republika Ludowa i jej przyszłość

4.1 Współczesne Chiny a wyzwania przyszłości ……….54
4.2 Zarzuty wobec ChRL………. 56
4.3 USA a Chiny ……….63

Zakończenie………. 63
Spis ilustracji ……….67
Spis tabel ……….73
Bibliografia ……….69

Oceń