Demoralizacja i przestepczosc dzieci i młodzieży na przykładzie miasta XYZ.

 Wstęp………..6

Rozdzial I
Etiologia przestepczosci nieletnich.

1.1. Patologie społeczne majace wpływ na przestepczosc nieletnich………..8
1.1.1. Alkohol a przestepczosc nieletnich………..8
1.1.2. Narkotyki a przestepczosc nieletnich………..9
1.2. Rodzina a zachowania przestepcze nieletnich………..11
1.2.1. Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie, a przestepczosc nieletnich………..12
1.2.2. Szkola a przestepczosc nieletnich………..13
1.3. Inne czynniki majace wpływ na przestepczosc nieletnich………..15
1.3.1. Środki masowego przekazu………..15
1.3.2. Zbiorowosc nieletnich przestepców………..16


Rozdzial II
Przestepczosc w Warszawie a przestepczosc w kraju – porównanie teoretyczne………..19

Rozdzial III
Struktura i dynamika przestepczosci nieletnich w XYZ – analiza danych statystycznych o przestepczosci nieletnich w latach 2007 – 2009.

3.1. Co to jest przestepczosc………..26
3.2. Przestepstwa przeciwko życiu i zdrowiu………..27
3.2.1. Zabójstwa………..28
3.2.2. Uszczerbek na zdrowiu………..29
3.2.3. Udział w bójce lub pobiciu………..30
3.3. Przestepstwa przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajowosci………..31
3.3.1. Zgwalcenie………..31
3.4. Przestepstwa przeciwko mieniu………..32
3.4.1. Kradzieze………..33
3.4.2. Rozbój, kradziez rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze………..34
3.4.3. Kradziez z wlamaniem………..35
3.5. Przestepstwa narkotykowe………..38


Zakończenie………..39
Spis tabel………..42
Bibliografia………..43Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>