Diagnoza gotowosci szkolnej dzieci 5- i 6- letnich.

Wstęp………..4

Rozdzial I.
Problematyka badan w świetle literatury

1.1 Terminologia pojec: dojrzalosc szkolna, gotowosc szkolna, diagnoza………..5
1.2 Historia badan nad gotowoscia szkolna dzieci………..12
1.3 Komponenty dojrzalosci szkolnej ………..19
1.4 Model dziecka gotowego do podjeci obowiazku szkolnego………..25

Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

1.2 Przedmiot i cel badan……….. .31
1.3 Problemy badawcze………..33
1.4 Hipotezy badawcze………..34
1.5 Metody, techniki, narzedzia badawcze………..36
1.6 Dobór badanej grupy………..42
1.7 Organizacja i przebieg badan………..43

Rozdzial 3.
Prezentacja i analiza wyników badan wlasnych

3.1. Stopien dojrzalosci fizycznej, umyslowej i spoleczno-emocjonalnej do podjecia obowiazku szkolnego dzieci 5 i 6-letnich………..48
3.2. Poziom gotowosci szkolnej dzieci 5 i 6-letnich………..54
3.3.Wpływ srodowiska rodzinnego na osiaganie przez dzieci gotowosci szkolnej………..57
3.4.Sposoby oddzialywania przedszkola na osiagniecie przez dziecko odpowiedniego poziomu goto
wosci szkolnej………..66

Zakończenie ………..70
Bibliografia ………..71
Wykaz tabel ………..74
Wykaz wykresów ………..75
Aneks ………..76

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>