Dlug publiczny w Polsce i Unii Europejskiej.

Wstęp

Rozdzial I.
Wybrane teoretyczne aspekty dlugu publicznego

1.1. Istota i rodzaje dlugu publicznego
1.2. Przyczyny powstawania dlugu publicznego
1.3. Instrumenty zaciagania dlugu publicznego
1.4. Prawne regulacje dlugu publicznego w Polsce
1.5. Istota i cele zarządzania dlugiem publicznym


Rozdzial II.
Analiza dlugu publicznego w Unii Europejskiej

2.1. Prawne regulacje dlugu publicznego w Unii Europejskiej
2.2. Poziom i analiza dlugu publicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej
2.3. Czynniki wpływajace na powstanie dlugu publicznego w Unii Europejskiej
2.4. Tendencje w zakresię polityki zarządzania dlugiem publicznym w Unii Europejskiej


Rozdzial III.
Analiza dlugu publicznego w Polsce

3.1. Wielkosc oraz struktura dlugu publicznego Polski w latach 2000-2012
3.2. Czynniki decydujace o wielkosci polskiego dlugu publicznego
3.3. Sposoby ograniczenia polskiego dlugu publicznego


Zakończenie
Bibliografia
Akty prawne
Spis tabel, rysunków


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>