Dobór kadr w przedsiębiorstwie

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp……….2

Rozdział I
Dobór kadr jako główny element zarządzania zasobami ludzkimi
      1.1. Pojęcie oraz podstawowe cele zarządzania zasobami ludzkimi……… 4
1.2. Uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi ………6
1.3. Strategia personalna oraz modele zarządzania kadrami……… 12
1.4. Miejsce doboru kadr w strukturze funkcji personalnej……… 14

Rozdział II
Treść doboru kadr
      2.1. Planowanie zatrudnienia ………17
2.2. Rekrutacja ………21
2.3. Selekcja……… 28
2.4. Wprowadzenie do pracy……… 32

Rozdział III
Charakterystyka badanego podmiotu
      3.1. Przedmiot działalności spółki……… 34
3.2. Struktura organizacyjna w firmie………. 36
3.3. Dynamika oraz stan zatrudnienia pracowników wykonawczych firmy ………39

Rozdział IV
Analiza procesu doboru pracowników wykonawczych na przykładzie badanego przedsiębiorstwa
      4.1. Proces planowania zatrudnienia……… 42
4.2. Rekrutacja pracowników ………44
4.3. Selekcja pracowników wykonawczych przedsiębiorstwa……… 48
4.4. Wprowadzenie do pracy ………50

Zakończenie ………52
Bibliografia ………54
Spis tabel ………56
Spis rysunków……… 57Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.