Dobór kadr w przedsiębiorstwie

Wstęp……….2

Rozdział I
Dobór kadr jako główny element zarządzania zasobami ludzkimi
      1.1. Pojęcie oraz podstawowe cele zarządzania zasobami ludzkimi……… 4
1.2. Uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi ………6
1.3. Strategia personalna oraz modele zarządzania kadrami……… 12
1.4. Miejsce doboru kadr w strukturze funkcji personalnej……… 14

Rozdział II
Treść doboru kadr
      2.1. Planowanie zatrudnienia ………17
2.2. Rekrutacja ………21
2.3. Selekcja……… 28
2.4. Wprowadzenie do pracy……… 32

Rozdział III
Charakterystyka badanego podmiotu
      3.1. Przedmiot działalności spółki……… 34
3.2. Struktura organizacyjna w firmie………. 36
3.3. Dynamika oraz stan zatrudnienia pracowników wykonawczych firmy ………39

Rozdział IV
Analiza procesu doboru pracowników wykonawczych na przykładzie badanego przedsiębiorstwa
      4.1. Proces planowania zatrudnienia……… 42
4.2. Rekrutacja pracowników ………44
4.3. Selekcja pracowników wykonawczych przedsiębiorstwa……… 48
4.4. Wprowadzenie do pracy ………50

Zakończenie ………52
Bibliografia ………54
Spis tabel ………56
Spis rysunków……… 57