Dobór systemu motywacyjnego dla agentów ubezpieczeniowych na przykładzie Agencji Allianz w Nowym Saczu

Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi.

1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako funkcja zarządzania………… 7
1.2. Istota, proces i rodzaje motywacji………… 11
1.3. Klasyczne podejscia do motywacji……….. 15
1.4. Przeglad wspólczesnych teorii motywacji ………..16


Rozdzial 2.
Czynniki motywacji do pracy

2.1. Analiza i klasyfikacja czynników motywacyjnych……….. 26
2.2. System wynagrodzeń placowych………… 30
2.3. Wynagrodzenia pozaplacowe……….. 35
2.4. Inne czynniki motywacyjne ………..44


Rozdzial 3.
Systemy motywacyjne i ich dobór dla konkretnej organizacji

3.1. Istota i skladniki systemów motywacyjnych……….. 54
3.2. Procedura i zasady tworzenia systemów motywacyjnych ………..58
3.3. Czynniki determinujace ksztaltowanie systemów motywacyjnych ………..64
3.4. Rozpoznanie potrzeb pracowników podstawa tworzenia systemu motywacyjnego……….. 68
3.5. Metodyka badania systemu motywacyjnego ………..72


Rozdzial 4.
Agencja Allianz w Nowym Saczu jako obiekt badan empirycznych

4.1. Powstanie i dzialalnosc ………..75
4.2. Organizacja Agencji Allianz w Nowym Saczu……….. 76
4.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Agencji Allianz w Nowym Saczu……….. 78
4.4. Specyfika pracy agenta ubezpieczeniowego w Agencji Allianz w Nowym Saczu……….. 85


Rozdzial 5.
Badanie procesów motywowania w agencji Allianz w Nowym Saczu

5.1. Charakterystyka systemu motywacyjnego w Agencji Allianz w Nowym Saczu………… 88
5.2. Porównanie systemu motywacyjnego Agencji Allianz z rozwiazaniami modelowymi………… 109
5.3. Ocena systemu motywacyjnego (zastosowanie wybranej metody badawczej)………… 111
5.4. Kierunki doskonalenia istniejacego systemu motywacyjnego………… 117


Zakończenie………..119
Bibliografia………..121
Spis tabel………..123
Spis rysunków……….. 124
Zalaczniki………..126


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>