Dodatki mieszkaniowe jako zadanie gminy.


Wstęp………3

Rozdzial I
Pojecie i cechy samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzglednieniem gminy

1. Pojecie i cechy samorządu terytorialnego………5
2. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego zaspokajajaca potrzeby spolecznoscilokalnej w zakresię potrzeb mieszkaniowych………10
3. Podmioty i obszary polityki społecznej w gminie………13

Rozdzial II
Kształtowanie gospodarki i polityki mieszkaniowej jako zadania gminy

1. Pojecie mieszkania i potrzeb mieszkaniowych………23
2. Pojecie polityki mieszkaniowej………27
3. Zadania gminy w dziedzinie gospodarki i polityki mieszkaniowej………31

Rozdzial III
Zadania gminy w zakresię przyznawania dodatków mieszkaniowych

1. Geneza i cele ustawy o dodatkach mieszkaniowych………36
2. Charakter prawny dodatków mieszkaniowych………40
3. Polityka czynszowa w komunalnych zasobach mieszkaniowych………47

Rozdzial IV
Obliczanie wysokosci dodatku i jego przyznawanie

1. Kryteria uprawniajace do otrzymania dodatku mieszkaniowego………51
2. Wysokosc dodatku mieszkaniowego………63
3. Decyzje w sprawie dodatku mieszkaniowego………66

Rozdzial V
Kontrola i nadzór nad realizacja przez gminy zadan w zakresię dodatków mieszkaniowych

1. Pojecie, rodzaje i cel nadzoru i kontroli………70
2. Środki nadzoru – cele i rodzaje………73
3. Organy sprawujace nadzór i kontrole………76
4. Kontrola sadowa………84

Zakończenie………89
Bibliografia………90


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>