Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich i jej uwarunkowania


Wstęp.

Rozdzial I.
Dojrzalosc szkolna w literaturze przedmiotu

1. Dojrzalosc szkolna – ustalenia terminologiczne
2. Aspekty dojrzalosci dziecka
2.1. Rozwój fizyczny i motoryczny
2.2. Rozwój procesów poznawczych
2.3. Rozwój emocjonalny
2.4. Rozwój spoleczno-moralny
3. Dojrzalosc szkolna – stan badan
4. Metody badania dojrzalosci szkolnej
5. Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do obowiazku szkolnego
6. Wpływ rodziny na rozwój szesciolatka
7. Rola nauczyciela w przygotowaniu dziecka do szkoly


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Zmienne i ich wskazniki
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
5. Charakterystyka badanej populacji i organizacja badan


Rozdzial III.
Dojrzalosc szkolna i jej uwarunkowania w świetle badan wlasnych

1. Poziom dojrzalosci szkolnej dzieci w zakresię percepcji, intelektu, motoryki, emocji i motywacji
2. Wpływ wyksztalcenia rodziców na poziom dojrzalosci szkolnej
3. Wpływ struktury rodziny na poziom dojrzalosci szesciolatków
4. Wpływ warunków mieszkaniowych na poziom dojrzalosci szkolnej
5. Wpływ sytuacji materialnej badanych na poziom dojrzalosci szkolnej
6. Czas pobytu w przedszkolu, a poziom dojrzalosci szkolnej


Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresówZostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>