Dom pomocy społecznej jako środowisko opiekunczo – wychowawcze dla osób starych na przykładzie DPS-u w XYZ.


Wstęp……….. 5

Rozdzial I
Starosc i starzenie się a sytuacja seniorów we wspólczesnym społeczenstwie.

1.1. Starosc i starzenie się organizmu czlowieka……….. 8
1.2. Problemy adaptacyjne czlowieka starszego……….. 17
1.3. Potrzeby osób starszych……….. 24
1.4. Miejsce i rola seniorów w społeczenstwie……….. 30


Rozdzial II
Domy pomocy spoecznej w polityce społecznej państwa.

2.1. Polityka państwa wobec ludzi starszych……….. 40
2.2. DPS jako podmiot systemu pomocy społecznej ……….. 44
2.3. Cele i funkcje Domów Pomocy Spolecznej……….. 50
2.4. Typy domów i rodzaje swiadczonych w nich uslug……….. 55


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……….. 59
3.2. Problemy badawcze……….. 61
3.3. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze……….. 63
3.4. Organizacja i przebieg badan……….. 69


Rozdzial IV
Działalność domu pomocy społecznej w XYZ w świetle wyników badan wlasnych.

4.1. Ogólna charakterystyka badanej placówki……….. 70
4.2. Działalność zespolu terapeutyczno – opiekunczego w zakresię aktywizowania mieszkańców osrodka……….. 72
4.3. Formy terapii zajeciowej dla osób starszych realizowane w placówce ……….. 74
4.3.1. Ergoterapia……….. 74
4.3.2. Socjoterapia……….. 76
4.3.3. Arteterapia……….. 77
4.3.4. Biblioterapia……….. 80
4.4. Charakterystyka badanej populacji……….. 82
4.5. Zaspokajanie potrzeb pensjonariuszy osrodka i atmosfera panujaca w placówce w ocenie jej mieszkanców……….. 84
4.6. Aktywizacja pensjonariuszy w opinii zainteresowanych……….. 88


Zakończenie……….. 92
Bibliografia……….. 96
Aneks……….. 100


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>