Domy pomocy społecznej w polityce socjalnej państwa

 

Wstęp……….. 6

Rozdzial I
Starosc i starzenie się a sytuacja seniorów we wspólczesnym społeczenstwie

1.1 Starosc i starzenie się organizmu czlowieka……….. 9
1.2 Problemy adaptacyjne czlowieka starszego……….. 18
1.3 Potrzeby osób starszych……….. 25
1.4 Miejsce i rola seniorów w społeczenstwie……….. 31


Rozdzial II
Domy Pomocy Spolecznej w polityce społecznej państwa

2.1 Polityka państwa wobec ludzi starszych……….. 41
2.2 DPS jako podmiot systemu pomocy społecznej ……….. 45
2.3 Cele i funkcje Domów Pomocy Spolecznej……….. 51
2.4 Typy domów i rodzaje swiadczonych w nich uslug……….. 56


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1 Przedmiot i cel badan……….. 60
3.2 Problemy badawcze……….. 62
3.3 Metody, techniki oraz narzedzia badawcze……….. 64
3.4 Organizacja i przebieg badan……….. 69


Rozdzial IV
Działalność Domu Pomocy Spolecznej w Szczutowie w świetle wyników badan wlasnych.

4.1 Ogólna charakterystyka badanej placówki……….. 71
4.2 Działalność zespolu terapeutyczno – opiekunczego w zakresię aktywizowania mieszkańców osrodka……….. 73
4.3 Formy terapii zajeciowej dla osób starszych realizowane w placówce ……….. 75
4.3.1 Ergoterapia……….. 75
4.3.2 Socjoterapia……….. 77
4.3.3 Arteterapia……….. 78
4.3.4 Biblioterapia……….. 81
4.4 Charakterystyka badanej populacji……….. 83
4.5 Zaspokajanie potrzeb pensjonariuszy osrodka i atmosfera panujaca w placówce w ocenie jej mieszkanców……….. 85
4.6 Aktywizacja pensjonariuszy w opinii zainteresowanych……….. 89


Zakończenie……….. 93
Bibliografia……….. 97


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>