Doskonalenie procesu dystrybucji w przedsiębiorstwie X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

30 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..4

Rozdział 1
Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie

1.1. Procesy w przedsiębiorstwie……….. 6
1.2 Metody doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie……….. 16

Rozdział 2
Proces i kanały dystrybucji w literaturze przedmiotu

2.1 Procesy dystrybucji i ich fazy ………..20
2.2 Kanały dystrybucji ………..21
2.3 Metody doskonalenia procesów dystrybucji………..24

Rozdział 3
Charakterystyka przedsiębiorstwa X

3.1 Zakres działalności ………..28
3.2 Struktura organizacyjna……….. 28
3.3 Klienci ………..39
3.4 Konkurenci……….. 41

Rozdział 4
Proces dystrybucji w przedsiębiorstwie X

4.1 Mapa procesu dystrybucji ………..44
4.2 Kanały dystrybucji……….. 45
4.3 Cel, metoda i respondenci badań diagnostycznych……….. 46

Rozdział 5
Propozycje doskonalenia procesu dystrybucji w przedsiębiorstwie X……….. 53

Podsumowanie i wnioski……….. 63
Bibliografia……….. 64
Spis tabel ………..66
Spis rysunków i wykresów ………..67
Załączniki……….. 68

Oceń