Doswiadczenia młodzieży zwiazane z alkoholem.


Wstęp……… 2

Rozdzial 1.
Teoretyczne podstawy alkoholizmu.

1. Definicje choroby alkoholowej……… 4
2. Fazy uzaleznienia od alkoholu……… 6
3. Dzialanie alkoholu na organizm czlowieka……… 8
4. Stopnie upojenia alkoholowego……… 9
5. Alkohol w życiu codziennym czlowieka……… 10
6. Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie spoleczenstwa……… 13
7. Dziecko na tle rodziny z problemem alkoholowym……… 16
8. Zjawisko choroby alkoholowej w Polsce……… 20
9. Alkohol a mlodziez……… 22


Rozdzial 2.
Diagnoza resocjalizacyjna.

1. Diagnoza jako czynnik rozpoznawczy problemu. Definicje……… 26
2. Cel diagnozy i pytania diagnostyczne……… 31
3. Metody diagnostyczne. Metoda sondazu diagnostycznego……… 32
4. Przebieg diagnozy……… 35


Rozdzial 3.
Mlodziez a alkohol z perspektywy doswiadczen uczniów I Liceum.

1. Okolicznosci, w jakich diagnozowana mlodziez spozywala alkohol po raz pierwszy……… 37
2. Powody spozywania alkoholu przez diagnozowana mlodziez……… 41
3. Alkohol preferowany przez mlodziez licealna……… 45
4. Wpływ alkoholu na organizm mlodego czlowieka……… 47
5. Wnioski koncowe……… 53


Rozdzial 4.
Projekt edukacyjno – korekcyjny.

1. Cele projektu……… 55
2. Działania i ich realizacja……… 55
3. Planowane efakty projektu……… 58


Bibliografia……… 59
Spis wykresów……… 60
Zalacznik – Kwestionariusz ankiety………… 61

(W pracy zastosowano sródtekstowe, nienumerowane).


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>