Doswiadczenia przestepczosci wychowanków Zakladu Poprawczego w Tarnowie


Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Przestepczosc wśród nieletnich

1.1 Pojecie agresji, przemocy i przestepczosci………..5
1.2 Przyczyny przestepczosci wśród nieletnich……….. 9
1.3 Rodzaje zachowan sprzyjajacych przestepczosci……….. 13
1.4 Zapobieganie przestepczosci wśród nieletnich ………..16
1.5 Przestepczosc nieletnich w świetle badan naukowych……….. 17


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Cel i przedmiot badan ………..20
2.2 Problemy badawcze ………..22
2.3 Hipotezy badawcze ………..24
2.4 Zmienne i wskazniki ………..25
2.5 Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..27
2.6 Miejsce i termin badan ………..30
2.7 Opis grupy osób badanych ………..31


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1 Rodzaje przestepstw………..33
4.2 Czas pobytu w Zakladzie Poprawczym ………..35
4.3 Przekroczenie prawa ………..36
4.4 Wpływ osób trzecich na przekroczenie prawa……….. 36
4.5 Przyczyny zlamania prawa ………..37
4.6 Ponowienie dzialan przestepczych po odbyciu kary……….. 39
4.7 Klasyfikacja dzialan o charakterze przestepczym……….. 40
4.8 Powrót na sciezke przestepcza ………..42
4.9 Autorytety wychowanków……….. 43
4.10 Formy przestepczosci obserwowane przez ankietowanych w swoim srodowisku zycia……….. 44
4.11 Autorytety w Zakladzie Poprawczym……….. 45
4.12 Plany na przyszlosc……….. 46


Zakończenie ………..48
Bibliografia ………..50
Spis tabel ………..53
Aneks ………..54

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>