Dozór elektroniczny jako nieizolacyjna forma wykonywania kary w orzecznictwie sądu okręgowego w Gdańsku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp…………4

Rozdział I
Metodologia badawcza.

1.1. Cel pracy…………7
1.2. Wybór paradygmatu…………11
1.3. Problemy badawcze…………13
1.4. Metody badawcze…………14

Rozdział II
Koncepcja systemu dozoru elektronicznego

2.1. Historia systemu dozoru elektronicznego…………14
2.2. Rozwój systemu dozoru elektronicznego…………16
2.3. Podstawy prawne stosowania dozoru elektronicznego w Polsce…………17

Rozdział III
Dozór elektroniczny jako środek zabezpieczający

3.1. Charakter i istota środków zabezpieczających…………19
3.2. Środki zabezpieczające po nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r. …………23

Rozdział IV
Kurator sądowy.

4.1. Kurator – definicja w świetle obowiązujących przepisów…………28
4.2. Istota procesu resocjalizacji…………31
4.3. Wpływ oddziaływania kuratora na efektywność procesów resocjalizacji…………32

Rozdział V
Formy i sposób wykonywania dozoru elektronicznego

5.1 Typy dozoru elektronicznego…………33
5.2. Dozór stacjonarny…………34
5.3. Dozór mobilny…………35
5.4. Dozór zbliżeniowy…………37
5.5 Zasady działania nadajnika…………38
5.6. Dane statystyczne w zakresie zastosowania systemu dozoru elektronicznego…………. 46
5.7. Wyzwania i problemy związane ze stosowaniem systemu dozoru elektronicznego ………..53

Rozdział VI
Analiza stosowania rozwiązań dotyczących systemu dozoru elektronicznego przez sędziów penitencjarnych

6.1. Analiza stosowania rozwiązań w systemie dozoru elektronicznego na przykładzie okręgu gdańskiego i Sądu Okręgowego w Gdańsku…………55
Podsumowanie…………61

Zakończenie…………62
Bibliografia…………64
Literatura…………64
Wykaz aktów prawnych…………67
Wykaz orzeczeń…………68
Spis ilustracji …………70
Spis rysunków…………70
Spis tabel…………70
Spis wykresów…………70

Oceń