Drogi rozwoju koncepcji Montessori

Wstęp.

Rozdzial 1
Pedagogika Marii Montessori.

1.1. Biografia Marii Montessori.
1.2. Poglady antropologiczne w wychowaniu Marii Montessori.


Rozdzial 2
Najwazniejsze aspekty metody Montessori.

2.1. Dziecko jako istota psychiczno – duchowa.
2.2. Okresy w rozwoju dziecka.
2.3. Polaryzacja uwagi.


Rozdzial 3
Wychowanie religijne.

3.1. Cisza jako filar wychowania.
3.2. Osobowosc i postawa wychowawcy.
3.3. Srodowisko w wychowaniu religijnym.


Zakończenie.
Bibliografia.

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>